Fotbollslag med blå tröjor som håller i en pokal

Sponsring - Vårt bidrag till samhället

Vi tror på våra framtida förmågor

Oavsett om det är inom sport, teater, musik, frivillig verksamhet eller något annat projekt vet vi att det är svårt att få ekonomin att gå ihop, inte minst för ideella föreningar. Ibland går vi in som sponsor i dessa föreningar för att hjälpa dem uppnå sina mål och drömmar. Som ömsesidigt bolag verkar vi för våra ägarkunder och hela samhället i stort. Vi vill vara en del till ett bättre Åland. 

Vem sponsrar vi

Vi sponsrar främst ideella föreningar som bidrar till en samhällsnytta här på Åland. De som har svårt att få ekonomin att gå ihop eller för att på olika sätt försöker göra sin verksamhet eller aktivitet tillgänglig för flera. Även projekt av olika slag kan vi gå in som sponsor för om de kan påverka samhället positivt. Ett exempel är satsningen på laddstationer för elbilar på Åland. Sponsringen ska vara ett ömsesidigt arbete mellan oss och de vi sponsrar.

Idrott

Vi satsar främst på breda idrotter med relativt stora målgrupper där ungdomsidrott är prioriterad. Att sponsra idrott ger oss och samhället en skadeförebyggande verksamhet. Dels genom att visa på goda förebilder och dels genom att ge ungdomar en aktiv fritid. 

Kultur

Ett rikt kulturliv gynnar livskvaliteten. Vår sponsring riktar sig i första hand mot evenemang med hög kvalitet och bred målgrupp. Ofta är sponsringen inom musik, teater och liknande framträdanden. 

Skadeförebyggande arbete

Föreningar och organisationer som arbetar för något som minskar risken för skador för våra kunder ligger varmt om hjärtat för oss. De frivilliga brandkårerna, organisationer för trafiksäkerhet, folkhälsa och annan räddningstjänst är några som vi ofta stöder på ett eller annat sätt.

Ansök om sponsor här

 

* Ömsen debiterar ingen avgift för samtal till våra servicenummer. Läs mer information om samtalsavgifter.

* Ömsen debiterar ingen avgift för samtal till våra servicenummer. Läs mer information om samtalsavgifter.

* Ömsen debiterar ingen avgift för samtal till våra servicenummer.Läs mer information om samtalsavgifter.

* Ömsen debiterar ingen avgift för samtal till våra servicenummer.Läs mer information om samtalsavgifter.