Just nu kan det vara svårt att ringa oss p.g.a störningar i vår telefoni. Felsökning pågår!

Åland och Ukrainas flagga

Skydd åt människor på flykt

Flyktingar från Ukraina anländer nu till Åland. Många ålänningar har öppnat sina hem för personer med akut behov av boende.

Din Hemöms ger skydd åt människor på flykt

EU har aktiverat massflyktsdirektivet, vilket innebär att personer från Ukraina ska erbjudas ett omedelbart och tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd i EU:s medlemsstater.

Flyktingar från Ukraina anländer nu till Åland. Många ålänningar har öppnat sina hem för personer med akut behov av boende.

Vi vill hjälpa personer på flykt med ett försäkringsskydd och erbjuder nu möjlighet för försäkringstagare, som öppnat sina hem, att utan extra kostnad utvidga sina hemförsäkringar till att även omfatta flyktingar från Ukraina som ännu inte är folkbokförda på Åland, eller i övriga Finland.

Boendet skall avse den akuta situationen, i första hand fram till och med den 30 september 2022, och erbjudas i en försäkrad bostad.

Erbjudandet gäller dock inte personer som upplåter bostad mot ersättning.

Försäkringstagare som vill utvidga sin hemförsäkring till att omfatta flyktingar som erbjuds boende, enligt ovan, skall anmäla personernas namn och födelsetid samt adressen där personerna erbjuds boende till oss.

Anmälan kan göras:

  1. Genom att logga in på Mina sidor och skicka informationen via meddelandefunktionen.
  2. Per telefon + 358 (0)18 27 600.

Undantaget gäller till och med den 30 september 2022. Därefter sker en ny bedömning.

Viktig information
  • Flyktingarna omfattas på samma sätt som ni själva av försäkringen, dvs deras ägodelar ersätts på samma sätt som er egendom.
  • Ni som försäkringstagare ska sköta kontakten med försäkringsbolaget vid ändring av försäkringen eller skadeärenden.
  • Skador hanteras och bedöms enligt normalt förfarande. I bedömningarna kan bland annat åldersavdrag och självrisk påverka den slutliga ersättningen.
  • Stöld och skadegörelse ersätts ur försäkringen så länge det inte sker mellan personer som omfattas av samma försäkring eller bor inom samma hushåll.
  • Rättsskyddsförsäkringen kan inte nyttjas om det skulle uppstå en tvist mellan personer som omfattas av samma försäkring
  • Ansvarsförsäkringen kan inte användas för skador där den inneboende anses vara skadeståndsskyldig gentemot dig som försäkringstagare, eller vice versa.

* Ömsen debiterar ingen avgift för samtal till våra servicenummer. Läs mer information om samtalsavgifter.

* Ömsen debiterar ingen avgift för samtal till våra servicenummer. Läs mer information om samtalsavgifter.

* Ömsen debiterar ingen avgift för samtal till våra servicenummer.Läs mer information om samtalsavgifter.

* Ömsen debiterar ingen avgift för samtal till våra servicenummer.Läs mer information om samtalsavgifter.