Trygghetspaket kan installeras gratis februari ut 2023

Pressmeddelande 19.1.2023

Ömsens Trygghetspaket har installerats i över 5000 hus och gjort vardagen tryggare för många ålänningar sedan 2015. Ömsens kostnader för spisbränder och vattenskador har minskat liksom kostnaderna för enskilda och samhälle. Fram till sista februari i år finns chansen för Ömsenkunder att gratis säkra sitt hem från de vanligaste skadorna.

Under åren 2012, 2013 och 2014 avled en ålänning per år när hus övertändes efter spisbränder. Det var tragiska händelser. Förutom dödsfallen uppgick kostnaderna för skadorna över en miljon euro under dessa år. Ömsens skadeförebyggaravdelning funderade på hur dödsfall och skenande kostnader skulle kunna undvikas.

Idén, som kallas Trygghetspaketet, skapades och började installeras gratis i de åländska egnahemmen vilka hade en Hemömsförsäkring hos Ömsen.

Under åren har det hunnit bli drygt 5000 installationer i lika många hus på Åland. Husen har gratis fått en spisvakt och en vattenfelsbrytare installerade. Det har lett till att kostnaderna för skadorna efter spisbränder i stort har försvunnit helt.

Och även antalet vattenskador och kostnaderna av dem har minskat dramatiskt efter installationerna. Antalet följdskador vid läckage från tappvattensystem har minskat med 50 procent, det då vattenläckaget har upptäckts innan de orsakat större skada.

-Vårt Trygghetspaket har verkligen utvecklats till något av en succé. Men det absolut viktigaste är att vi definitivt har minskat risken för dödsfall när allvarliga eldsvådor har undvikits. Vi har även sänkt vattenräkningarna för många ålänningar under de här åren, säger Robert Knahpe, skadechef på Ömsen och fortsätter;

-Jag minns speciellt en kund som efter att en vattenfelsbrytare installerades hade halverat sin vattenförbrukning när det visade sig att två toastolar hade stått och läckt vatten under åratal utan att det hade märkts. En läckande toalettstol förbrukar nämligen upp mot 400 kubikmeter rent dricksvatten per år.

Målet när projektet startade var att 7 av 10 hus med en Hemömsförsäkring på Åland skulle installera trygghetspaketet.

-Det målet har vi uppnått och det känns verkligen inspirerande. Nu vill vi att fler installerar vårt paket innan vi avslutar insatsen. De Hemömskunder som vill kan fram till sista februari få gratis installation. Så passa på, säger Robert Knahpe.

Ömsen är föregångare inom området. Nu har fler försäkringsbolag både i Sverige och Finland följt Ömsens exempel.

Här finns mer information om hur du som kund går till väga för att boka din installation. 

För mer information:

Robert Knahpe
Skadechef
018 27642

* Ömsen debiterar ingen avgift för samtal till våra servicenummer. Läs mer information om samtalsavgifter.

* Ömsen debiterar ingen avgift för samtal till våra servicenummer. Läs mer information om samtalsavgifter.

* Ömsen debiterar ingen avgift för samtal till våra servicenummer.Läs mer information om samtalsavgifter.

* Ömsen debiterar ingen avgift för samtal till våra servicenummer.Läs mer information om samtalsavgifter.