Stormskador - Några råd från oss | Ömsen

Stormskador - Några råd från oss

Har du råkat ut för skada i stormen? Här kommer lite tips och råd.

Om du har möjlighet, anmäl skadan via Mina Sidor (lösöre och fordon):
https://online.omsen.ax 
Det kan vara svårt att nå oss på telefon nu när det är omfattande skador som drabbat många av våra kunder. På grund av detta kan det ta längre tid än vanligt innan du får svar, men vi återkommer till dig så snart som möjligt.

 • Gör om möjligt själv en insats. Du kan ofta själv göra en insats för att begränsa skadornas omfattning. Kom ihåg att ta bilder på skadorna före du åtgärdar något.
 • Grannens träd som skadat t.ex. din byggnad eller bil? Det är den som är skadedrabbad som ska anmäla skadan till sitt eget försäkringsbolag.
 • Minimera öppnandet av kylar och frysar så hålls de bättre kalla vid strömavbrott.
 • Stäng om möjligt fast ventilationsventiler för att minimera nedkylning av hus. Blir huset kallt stäng (vid frysrisk) av markventilen och huvudavstängningventil – för att minimera vattenskador t.ex. när vattnet tinar.
 • Vid strömavbrott; tappa upp ett 10tal liter vatten i flaskor eller kärl. Håll dig varm med ett extra lager kläder, försök att hålla dig i ett rum, använd bara ytterdörren vid behov. Stearinljus ger både ljus och värme, men se upp med brandfaran!
 • Träd som lutar eller ligger mot egendom bör avlägsnas utan att förorsaka mer skada t.ex. med hjälp av kranbil.
 • Ta ned träd, med hjälp av fackman (kan vara farliga spänningar i böjda träd/grenar), som fallit över byggnader, skylift eller kranbil kan behövas. Arbeta så att skadan inte förvärras. Om det gått hål t.ex. i yttertak eller fasad, ring hantverkare som kan göra en tillfällig eller permanent lagning, mot nederbörd och vind.
 • Kontakta elektriker om elinstallationer kommit till skada.
 • Vid träd på Landskapsvägar ring Landskapsregeringens vägjour 0405967625.
 • Vid träd på kommunala vägar, tag kontakt via kommunen.
 • Ta så fort som möjligt vara på kringblåsta föremål som kan utgöra fara.
 • Försäkringen ersätter skäliga kostnader som orsakats försäkringstagaren vid begränsning av inträffad eller avvärjning av omedelbart hotande skada, om egendomen omfattas av försäkringen.
 • Fritidshus eller obebott hus; åk så fort vädret tillåter och tillfälle ges, ut och se efter om din fastighet eller övrig egendom drabbats av skada.
 • Agera omgående om möjligt med sunt förnuft och som om du själv skulle betala skadan. Rädda snarast det som räddas kan. Släng inget innan du fått klartecken av din skadehandläggare.
 • SPARA ALLTID KVITTON PÅ KOSTNADER.
 • FOTOGRAFERA SYNLIGA SKADOR PÅ FAST ELLER LÖS EGENDOM.

ANMÄL SKADA PÅ TEL 018 27600
eller via webbskadeanmälan (lösöre och fordon)
https://online.omsen.ax 

Myndighetsinformation:
https://alandsradio.ax/
https://steelfm.ax/
Räddningsmyndigheterna har bemannat samtliga brandstationer runt om på Åland till vilka man kan vända sig vid hjälp av behov. Räddningsverket telefon: 018-531485, 018-531481.

Strömavbrottsinformation:
https://www.el.ax/elnat/avbrottsinformation/
https://www.energi.ax/
Vid träd på el-ledningar ring Ålands elandelslag 018-39202.

Avloppssystem:
Kontrollera på t.ex kommunens facebook/hemsida huruvida avloppssystemen är fungerande, för att undvika översvämning.

Site by Strax