Ansökan om sponsormedel

Nu kan din förening vara med och dela på över 200 000 euro som varje år delas ut av Ömsen i form av sponsormedel.

Ett gott samarbete

Har din förening eller organisation en idé om hur vi kan hjälpa er ekonomiskt eller på annat sätt i utbyte mot synlighet för oss? Då kan ni lämna in er ansökan om sponsormedel här. Fyll i ansökan så noggrannt som möjligt och tänk på att skicka in den i god tid ifall det gäller ett evenemang eller före verksamhetsåret inleds. Ni får alltid ett svar på ansökan när den har behandlats, oberoende om den har godkänts eller inte.

Ansökningarna sparas som längst två år efter inlämnande om avslag ges eller två år efter avtalets slut om förfrågan godkänns och ett sponsoravtal upprättas.

Ansökningarna behandlas i omgångar under året enligt följande.

Stopptid Beslut senast
30 september 31 oktober
31 december 31  januari
30 april 31 maj

 

Ansökan

Information om den sökande organisationen/föreningen
Kort beskrivning av verksamheten
Alkohol- och drogpolicy
Filer måste vara mindre än 4 MB.
Tillåtna filtyper: pdf doc docx.
Typ av ansökan
Löpande verksamhet
Om sponsormedel söks för löpande verksamhet fyller du i dessa uppgifter
Filer måste vara mindre än 8 MB.
Tillåtna filtyper: pdf doc docx ppt pptx avi mov mp3.
Filer måste vara mindre än 4 MB.
Tillåtna filtyper: gif jpg jpeg png pdf doc docx xls xlsx.
Filer måste vara mindre än 8 MB.
Tillåtna filtyper: gif jpg jpeg png pdf doc docx ppt pptx xls xlsx.
Engångsevenemang
Om sponsormedel söks för ett evenemang fyller du i dessa uppgifter
Filer måste vara mindre än 10 MB.
Tillåtna filtyper: jpg jpeg png pdf doc docx ppt pptx xls xlsx avi mov mp3 wav.
Annan typ av sponsor
Om förfrågan rör sig om annat än löpande verksamhet eller specifikt evenemang kan du lämna en beskrivning här över vad ni söker sponsormedel för.
Filer måste vara mindre än 8 MB.
Tillåtna filtyper: gif jpg jpeg png pdf doc docx ppt pptx xls xlsx avi mov wav.
Finansiering av verksamhet
Avslutande motivering till varför ni vill att just Ömsen ska sponsra er verksamhet
Samtycke

Genom att skicka in din ansökan med personuppgifter till oss har du godkänt vår policy för Behandling av personuppgifter. Ansökan sparas som längst två år efter inlämnande om avslag ges eller två år efter avtalets slut om förfrågan godkänns och ett sponsoravtal upprättas.

* Ömsen debiterar ingen avgift för samtal till våra servicenummer. Läs mer information om samtalsavgifter.

* Ömsen debiterar ingen avgift för samtal till våra servicenummer. Läs mer information om samtalsavgifter.

* Ömsen debiterar ingen avgift för samtal till våra servicenummer.Läs mer information om samtalsavgifter.

* Ömsen debiterar ingen avgift för samtal till våra servicenummer.Läs mer information om samtalsavgifter.