Illustration av Köpmansgatan 6

Nu påbörjas Etapp 1

Vår personal har senaste åren vuxit ur lokalerna på Köpmansgatan 6 som byggdes 1978, nu är det dags för totalrenovering och nybyggnation.

Etapp 1

Nu drar vi igång med de förberedande arbetena inför vår renovering och utbyggnad av kontoret på Köpmansgatan 6. Arbetet kommer att ske etappvis och pågå under några års tid. Under tiden kommer vi att betjäna våra kunder på samma plats med små förändringar under tiden. Men detta kommer vi så klart att informera om vartefter. Första etappen består av förflyttning av körrampen till garagen under fastigheterna Köpmansgatan 4 och 6. Rampen som idag går mellan fastigheterna kommer att flyttas till norra gaveln av Ömsens kontor, mot Kaptensgatan, som bilden visar. Etapp 1 utförs av Byggnadsfirma Allbygg AB, Harrys El och VVS Kylcenter och förväntas vara klar under vintern 2020.

Följande etapper i projektet är att uppföra det så kallade mellanhuset, en nybyggnation, som sammansluter fastigheterna Köpmansgatan 4 och 6. Efter det kommer vårt nuvarande kontor att totalrenoveras och till sist renoveras gatuplan i Köpmansgatan 4 innan vi kan ta hela det nya kontoret i bruk.

Under byggtiden kommer det att vara begränsat med parkeringar kring vårt kontor men vi välkomnar våra kunder som vanligt.

Mer information om byggnationen kommer här i ett senare skede.

Illustration av Köpmansgatan 6

Site by Strax