Ömsen

Företagsförsäkring

Brödtext: 

Våra företagsförsäkringar är individuella lösningar som passar just ditt företag och din bransch. Försäkringarna kan tecknas för till exempel varulager, inventarier, maskiner och byggnader. Ofta har företaget speciella behov och då kanske du behöver komplettera med olika tilläggsförsäkringar. Vi hjälper dig att hitta rätt försäkringslösning för bästa möjliga skydd.

Grunderna i vår företagsförsäkring

  • Egendom
  • Ansvar
  • Rättsskydd
  • Avbrott

Brödtextrubrik: 

Företagsförsäkring

Breda puffar: 

Cyberförsäkring - en nyhet hos oss
Har du allt försäkrat?

Huvudbild: 

Bild: 

Kvinna hänger upp en kruka utomhus

Rubrik: 

Företagsförsäkring - mer än bara priset

Text: 

Att välja rätt försäkring för företaget handlar ofta om mer än priset. Det handlar om tillgänglighet, att snabbt och smidigt få hjälp och stöd oavsett om ditt företag har en mindre eller större verksamhet.

Terrängfordon

Brödtext: 

Ditt fordon behöver två försäkringar för att ge dig maximal trygghet om en olycka inträffar. Trafikförsäkringen är obligatorisk enligt trafikförsäkringslagen. Denna kompletterar du med en frivillig bilförsäkring som kan ha olika omfattningar.

Den obligatoriska trafikförsäkringen

Trafikförsäkringen ersätter personskador på förare, passagerare och utomstående såsom till exempel drabbade fotgängare och cyklister. Den ersätter även skador som du orsakar på annans egendom.

Den ersätter inte skador på ditt eget fordon eller din egendom, däremot ersätter trafikförsäkringen skadorna på motpartens fordon.

Brödtextrubrik: 

Obligatorisk och frivillig försäkring

Breda puffar: 

Ömsen Hälsa
Mina Sidor

Huvudbild: 

Bild: 

Man kör fyrhjuling på skogsväg

Rubrik: 

Ut i naturen på fyra hjul

Text: 

Med ett terrängfordon kan du ta avkopplande turer i naturen och göra enkla transporter. En trafikförsäkring behövs för ditt terrängfordon även om den inte ska köras på allmänna vägar.

Husbil

Brödtext: 

Ditt fordon behöver två försäkringar för att ge dig maximal trygghet om en olycka inträffar. Trafikförsäkringen är obligatorisk enligt trafikförsäkringslagen. Denna kompletterar du med en frivillig bilförsäkring som kan ha olika omfattningar.

Den obligatoriska trafikförsäkringen

Trafikförsäkringen ersätter personskador på förare, passagerare och utomstående såsom till exempel drabbade fotgängare och cyklister. Den ersätter även skador som du orsakar på annans egendom.

Den ersätter inte skador på ditt eget fordon eller din egendom, däremot ersätter trafikförsäkringen skadorna på motpartens fordon. 

Brödtextrubrik: 

Obligatorisk och frivillig försäkring

Breda puffar: 

Ömsen Hälsa

Smala puffar: 

Green Card
Mina Sidor

Huvudbild: 

Bild: 

Kvinna dukar bord utomhus bredvid en husbil

Rubrik: 

Husbilsförsäkring

Text: 

Husbilen är ett rullande hem som ger en skön frihetskänsla. För en trygg semester, teckna vår husbilsförsäkring och du har ett bra skydd om något händer på vägen.

Släpvagn/husvagn

Brödtext: 

Ditt fordon behöver två försäkringar för att ge dig maximal trygghet om en olycka inträffar. Trafikförsäkringen är obligatorisk enligt trafikförsäkringslagen. Denna kompletterar du med en frivillig bilförsäkring som kan ha olika omfattningar.

Den obligatoriska trafikförsäkringen

Trafikförsäkringen ersätter personskador på förare, passagerare och utomstående såsom till exempel drabbade fotgängare och cyklister. Den ersätter även skador som du orsakar på annans egendom.

Den ersätter inte skador på ditt eget fordon eller din egendom, däremot ersätter trafikförsäkringen skadorna på motpartens fordon. 

En trafikförsäkring på ett släpfordon går i kraft endast om släpet kommer i rörelse av sig själv. Har du släpet kopplat till ett dragfordon så är det trafikförsäkringen på dragfordonet som som ersätter vid eventuell skada som släpet orsakat.

Brödtextrubrik: 

Obligatorisk och frivillig försäkring

Breda puffar: 

Ömsen Hälsa
Ax Finans

Huvudbild: 

Bild: 

Svart bil med släpvagn

Rubrik: 

Släp- och husvagnsförsäkring

Text: 

En försäkring för släpvagn eller husvagn kan bestå av olika delar. Grunden är alltid trafikförsäkringen som du enligt lag måste ha.

MC-, moped- och mopedbil

Brödtext: 

Den obligatoriska trafikförsäkringen

Trafikförsäkringen, som du måste ha enligt lag, ersätter personskador på förare och passagerare och även på andra personer som skadas vid en olycka som fotgängare och cyklister. Den ersätter även skador som du orsakar på någon annans egendom, till exempel på motpartens moped eller bil i en kollision. Den ersätter däremot inte skador på ditt eget fordon eller på din egendom.

Den frivilliga försäkringen ökar din trygghet

Vår frivilliga försäkring ger dig numera ett mer omfattande skydd och fler valmöjligheter – allt för att öka din trygghet. Vårt skydd mot olyckor där djur är inblandade har utökats och försäkringen ersätter nu skador på ditt fordon som uppstått vid kollisioner med alla vilda djur.

Avställning av fordon

Du kan ställa av ditt fordon om du inte tänker använda det i trafik. Under tiden fordonet är avställt betalar du ingen premie för din trafikförsäkring, har du en frivillig försäkring får den en sänkt premie.

Brödtextrubrik: 

Obligatorisk och frivillig försäkring

Breda puffar: 

Bilräddning i Sverige?
Vi har alla pusselbitar
Ömsen Hälsa

Smala puffar: 

Green Card
Har du köpt fyrhjuling?

Huvudbild: 

Bild: 

Kvinna på motorcykel med fartyget Pommern i bakgrunden

Rubrik: 

MC-, moped- och mopedbilsförsäkring

Text: 

Mycket kan hända i trafiken och med rätt försäkring ökar din trygghet. Oavsett om du kör moped, mopedbil eller motorcykel har vi de försäkringar du behöver för att ha ett bra skydd om olyckan är framme.

Talkaförsäkring

Brödtext: 

Släktingar, vänner och bekanta som hjälper till vid arbete utan lön är vanligt för många. Oberoende hur försiktig man är så sker det ibland olyckor. Då är det bra att på förhand teckna en olycksfallsförsäkring för dem som hjälper dig. 

Brödtextrubrik: 

Ska ni ha talka?

Breda puffar: 

Ömsen Hälsa
Mina Sidor

Smala puffar: 

Anticimex - Hjälp med sanering​ av skadedjur
Ska du sälja eller köpa hus?

Huvudbild: 

Bild: 

Man och kvinna sitter på en altan vid sitt hus

Rubrik: 

Talkaförsäkring - för dina vänner

Text: 

Vår talkaförsäkring är för dig som bygger nytt eller renoverar och som du kan teckna som tillägg till din Hemöms.

Olycksfallsförsäkring

Brödtext: 

Den största delen av olycksfall inträffar i hemmet och på fritiden, med vår olycksfallsförsäkring vill vi skapa trygghet för hela familjen. Vår olycksfallsförsäkring skyddar dig om något händer och du kan försäkra dig om att du och dina närmaste får hjälp snabbt om olyckan är framme. 

Ansökan

Ansökningsblankett hittar du längre ner.
Du kan även ringa oss på 018 27600 eller skicka en förfrågan till info@omsen.ax så hjälper vår kundtjänst dig att teckna försäkringen.

Brödtextrubrik: 

Mer trygghet i hemmet

Breda puffar: 

För ett tryggare hem
Ömsen Hälsa
Hjälp i hemmet

Huvudbild: 

Bild: 

Mamma och liten flicka sitter och pusslar och skojar vid ett matbord

Rubrik: 

Olycksfallsförsäkring - för hela familjen

Text: 

De flesta av oss har en försäkring för hemmet, sina saker och bilen, men har du tänkt på dig själv och din familj?

Säljaransvarsförsäkring

Brödtext: 

Oavsett om du säljer eller köper en fastighet vet vi att tryggheten är viktig för dig! Du vill känna dig nöjd med din affär och framförallt slippa oroa dig för otrevliga överraskningar och kanske dyra kostnader du inte räknat med.

Brödtextrubrik: 

Exklusivt för Mäklarhusets kunder

Breda puffar: 

Anticimex - Hjälp med sanering​ av skadedjur
Ömsen Hälsa

Smala puffar: 

Ta del av Ömsenkontot
Bygga om, bygga till, bygga nytt

Huvudbild: 

Bild: 

Grått hus med två träd framför

Rubrik: 

Säljaransvarsförsäkring - en tryggare fastighetsaffär

Text: 

För att du ska slippa oväntade kostnader när du säljer din fastighet erbjuder vi denna försäkring exklusivt för Mäklarhusets kunder.

Byggöms

Brödtext: 

Byggömsen är en allriskförsäkring med antingen fullvärde eller ett maxbelopp för byggnaden. Vid totalrenovering av äldre byggnader görs en värdering, beloppet höjs sedan under renoveringstiden med tillfört material och arbetstid tills renoveringen är klar.

I försäkringen ingår ansvars- och rättsskyddsförsäkring för dig i egenskap av fastighetsägare och en talkaförsäkring för oavlönad arbetskraft, till exempel släkt och vänner som hjälper dig under byggtiden.

Skulle olyckan vara framme, för dig som byggherre eller för den oavlönade arbetskraften ersätter talkaförsäkringen vårdkostnader, dödsfalls- och invaliditetsersättning.

På en byggarbetsplats finns en del verktyg och arbetsredskap. Dessa ingår i Byggömsen till ett värde om 10 000 €. Det är dock viktigt att tänka på hur du förvarar dem, vi uppmanar till stor aktsamhet.

Brödtextrubrik: 

Byggöms - för dig, ditt bygge, dina verktyg och dina vänner

Breda puffar: 

Vi bjuder dig på ett trygghetspaket
Ömsen Hälsa

Smala puffar: 

Anticimex - Hjälp med sanering​ av skadedjur
Mina Sidor

Huvudbild: 

Bild: 

Man på ett tak som håller i en hammare

Rubrik: 

Byggöms - grunden till ditt framtida hem

Text: 

Vår Byggöms är en komplett och förmånlig försäkring under tiden du bygger nytt eller totalrenoverar.

Portalformulär: 

Köp din byggförsäkring här

Person & paketbil

Brödtext: 

Ditt fordon behöver två försäkringar för att ge dig maximal trygghet om en olycka inträffar. Trafikförsäkringen är obligatorisk enligt trafikförsäkringslagen. Denna kompletterar du med en frivillig bilförsäkring, Bilöms, som kan ha olika omfattningar.

Den obligatoriska trafikförsäkringen

Alla som skadas i trafiken har enligt trafikförsäkringslagen rätt till ersättning. Den som drabbas får ersättning oavsett om hen orsakat olyckan eller inte. Det spelar ingen roll om skadan händer vid krock med annat fordon eller vid en singelolycka. Även drabbade fotgängare och cyklister får ersättning av trafikförsäkringen.

Trafikförsäkringen ersätter personskador på förare, passagerare och utomstående. Den ersätter även skador som du orsakar på annans egendom. Den ersätter inte skador på ditt eget fordon eller din egendom i fordonet, däremot ersätter trafikförsäkringen skadorna på motpartens fordon. 

Nyheter i Bilöms

Nu finns det fler tillval att välja på för att förbättra skyddet för din bil. Bland annat maskinskada som ersätter skador på motor och växellåda, parkeringsskydd som ersätter parkeringsskador om du inte vet vem som orsakat skadan. Den tidigare hjortdjursförsäkringen ersätter nu skador orsakade av alla djur.

Brödtextrubrik: 

Obligatorisk och frivillig försäkring

Breda puffar: 

Bilräddning i Sverige?
Var försiktig när du backar
Vart tar våra inlösta bilar vägen?
Ax Finans

Smala puffar: 

Är släpet försäkrat?
Green Card

Huvudbild: 

Bild: 

Kvinna sitter i bil

Rubrik: 

Person- och paketbilsförsäkring

Text: 

Med våra försäkringar får du ett bra skydd för både dig och ditt fordon. Förutom den obligatoriska trafikförsäkringen rekommenderar vi en frivillig försäkring för att skydda ditt egna fordon.

Sidor

Site by Strax