| Ömsen

Pressmeddelande 17.12.2019 Förvaltningsrådet har valt styrelse för år 2020. Förvaltningsrådet har vid sitt möte 17 december 2019 återvalt Birgitta Eriksson, Ida Hellgren, Leif Nordlund och And...

Traktor

Brödtext: 

Ditt fordon behöver två försäkringar för att ge dig maximal trygghet om en olycka inträffar. Trafikförsäkringen är obligatorisk enligt trafikförsäkringslagen. Denna kompletterar du med en frivillig bilförsäkring som kan ha olika omfattningar.

Den obligatoriska trafikförsäkringen

Trafikförsäkringen ersätter personskador på förare, passagerare och utomstående såsom till exempel drabbade fotgängare och cyklister. Den ersätter även skador som du orsakar på annans egendom.

Den ersätter inte skador på ditt eget fordon eller din egendom, däremot ersätter trafikförsäkringen skadorna på motpartens fordon.

Brödtextrubrik: 

Obligatorisk och frivillig försäkring

Breda puffar: 

Ömsen Hälsa

Smala puffar: 

Har du köpt fyrhjuling?
Mina Sidor

Huvudbild: 

Bild: 

Traktor med släp som kör på åker

Rubrik: 

Försäkringar för traktorer

Text: 

Traktorn kan du försäkra med en begränsad försäkring mot brand och stöld eller med en mer omfattande försäkring som också gäller för vagnskador.

Traktor

Brödtext: 

Ditt fordon behöver två försäkringar för att ge dig maximal trygghet om en olycka inträffar. Trafikförsäkringen är obligatorisk enligt trafikförsäkringslagen. Denna kompletterar du med en frivillig bilförsäkring som kan ha olika omfattningar.

Den obligatoriska trafikförsäkringen

Trafikförsäkringen ersätter personskador på förare, passagerare och utomstående såsom till exempel drabbade fotgängare och cyklister. Den ersätter även skador som du orsakar på annans egendom.

Den ersätter inte skador på ditt eget fordon eller din egendom, däremot ersätter trafikförsäkringen skadorna på motpartens fordon. 

Brödtextrubrik: 

Obligatorisk och frivillig försäkring

Huvudbild: 

Bild: 

Traktor med släp som kör på åker

Rubrik: 

Försäkringar för traktorer

Lastbil

Brödtext: 

Ditt fordon behöver två försäkringar för att ge dig maximal trygghet om en olycka inträffar. Trafikförsäkringen är obligatorisk enligt trafikförsäkringslagen. Denna kompletterar du med en frivillig bilförsäkring som kan ha olika omfattningar.

Den obligatoriska trafikförsäkringen

Trafikförsäkringen ersätter personskador på förare, passagerare och utomstående såsom till exempel drabbade fotgängare och cyklister. Den ersätter även skador som du orsakar på annans egendom.

Den ersätter inte skador på ditt eget fordon eller din egendom, däremot ersätter trafikförsäkringen skadorna på motpartens fordon. 

Brödtextrubrik: 

Obligatorisk och frivillig försäkring

Huvudbild: 

Bild: 

Lastbil

Rubrik: 

Lastbil

Text: 

Med våra försäkringar får du ett bra skydd för både dig och ditt fordon. Förutom den obligatoriska trafikförsäkringen rekommenderar vi alltid att du också tecknar en frivillig fordonsförsäkring.

Paketbil

Brödtext: 

Ditt fordon behöver två försäkringar för att ge dig maximal trygghet om en olycka inträffar. Trafikförsäkringen är obligatorisk enligt trafikförsäkringslagen. Denna kompletterar du med en frivillig bilförsäkring, Bilöms, som kan ha olika omfattningar.

Den obligatoriska trafikförsäkringen

Alla som skadas i trafiken har enligt trafikförsäkringslagen rätt till ersättning. Den som drabbas får ersättning oavsett om hen orsakat olyckan eller inte. Det spelar ingen roll om skadan händer vid krock med annat fordon eller vid en singelolycka. Även drabbade fotgängare och cyklister får ersättning av trafikförsäkringen.

Trafikförsäkringen ersätter personskador på förare, passagerare och utomstående. Den ersätter även skador som du orsakar på annans egendom. Den ersätter inte skador på ditt eget fordon eller din egendom i fordonet, däremot ersätter trafikförsäkringen skadorna på motpartens fordon. 

Nyheter i Bilöms

Nu finns det fler tillval att välja på för att förbättra skyddet för din bil. Bland annat maskinskada som ersätter skador på motor och växellåda, parkeringsskydd som ersätter parkeringsskador om du inte vet vem som orsakat skadan. Den tidigare hjortdjursförsäkringen ersätter nu skador orsakade av alla vilda djur.

 

Brödtextrubrik: 

Obligatorisk och frivillig försäkring

Huvudbild: 

Bild: 

Paketbilar på rad

Rubrik: 

Paketbilsförsäkring

Text: 

Med våra försäkringar får du ett bra skydd för både dig och ditt fordon. Förutom den obligatoriska trafikförsäkringen rekommenderar vi alltid att du också tecknar en frivillig fordonsförsäkring.

Personbil

Brödtext: 

Ditt fordon behöver två försäkringar för att ge dig maximal trygghet om en olycka inträffar. Trafikförsäkringen är obligatorisk enligt trafikförsäkringslagen. Denna kompletterar du med en frivillig bilförsäkring, Bilöms, som kan ha olika omfattningar.

Den obligatoriska trafikförsäkringen

Alla som skadas i trafiken har enligt trafikförsäkringslagen rätt till ersättning. Den som drabbas får ersättning oavsett om hen orsakat olyckan eller inte. Det spelar ingen roll om skadan händer vid krock med annat fordon eller vid en singelolycka. Även drabbade fotgängare och cyklister får ersättning av trafikförsäkringen.

Trafikförsäkringen ersätter personskador på förare, passagerare och utomstående. Den ersätter även skador som du orsakar på annans egendom. Den ersätter inte skador på ditt eget fordon eller din egendom i fordonet, däremot ersätter trafikförsäkringen skadorna på motpartens fordon. 

Nyheter i Bilöms

Nu finns det fler tillval att välja på för att förbättra skyddet för din bil. Bland annat maskinskada som ersätter skador på motor och växellåda, parkeringsskydd som ersätter parkeringsskador om du inte vet vem som orsakat skadan. Den tidigare hjortdjursförsäkringen ersätter nu skador orsakade av alla vilda djur.

Brödtextrubrik: 

Obligatorisk och frivillig försäkring

Breda puffar: 

Ax Finans

Huvudbild: 

Bild: 

Två kvinnor sitter i en grå bil

Rubrik: 

Personbil

Text: 

Med våra försäkringar får du ett bra skydd för både dig och ditt fordon. Förutom den obligatoriska trafikförsäkringen rekommenderar vi alltid att du också tecknar en frivillig fordonsförsäkring.

Olycksfallsförsäkring

Brödtext: 

Vi erbjuder dig som företagare både den Lagstadgade Olycksfallsförsäkringen som du måste teckna för dina anställda samt en Frivillig Fritidsförsäkring för de anställda.

Du som företagare eller delägare i ledande ställning ingår inte i dessa försäkringar. Därför erbjuder vi dig Företagarens Olycksfallsförsäkring.

För skolor och föreningar har vi en Gruppolycksfallsförsäkring som med fördel kan tecknas för att komplettera den lagstadgade försäkringen.

Brödtextrubrik: 

Olycksfallsförsäkringar - för både dig och dina anställda

Breda puffar: 

Lagstadgad pension FöPL och ArPL
Ömsen Hälsa
Livförsäkring

Huvudbild: 

Bild: 

Fyra byggarbetare står utomhus

Rubrik: 

Olycksfallsförsäkring

Text: 

En olycka kommer sällan ensam brukar man säga. Och visst ligger det sanning i det gamla ordspråket. Skulle du eller någon anställd råka ut för en olycka är det inte bara hälsan som drabbas utan också ekonomin. Det är därför viktigt att ha rätt försäkringsskydd för ökad trygghet.

Lantbruksförsäkring

Brödtext: 

Beroende på hur ditt lantbruk ser ut har du olika behov av skydd för din verksamhet. Maskinpark och produktionsbyggnader som ofta byggts upp under lång tid kan förstöras på ett ögonblick och höga värden gå till spillo. Vår Lantöms hjälper dig känna trygghet då du vet att din verksamhet är försäkrad på bästa tänkbara sätt.

Med vår Lantöms får du skydd för egendom, avbrott, ansvar och rättsskydd. Du kan också välja att komplettera med tilläggsförsäkringar och separata försäkringar.

Läs mer här nedan om de olika skydden vi erbjuder dig som lantbrukare

Brödtextrubrik: 

Lantbruksförsäkring

Breda puffar: 

Är släpet försäkrat?
Har du köpt fyrhjuling?

Huvudbild: 

Bild: 

Man står på en åker bredvid sin traktor

Rubrik: 

Lantöms - vår skräddarsydda lantbruksförsäkring

Text: 

Allt från stora lantbruk till mindre gårdsproducenter kan känna sig trygg med vår skräddarsydda lantbruksförsäkring.

Fastighetsförsäkring

Brödtext: 

Fastighetsförsäkringen är en heltäckande försäkringslösning som ger skydd vid egendomsskador men också vid hyresförlust. En ansvars- och rättsskyddsförsäkring för dig som fastighetsägare ingår också.

I basskyddet ingår ett omfattande skydd för egendom, avbrott, ansvar och rättsskydd.

Brödtextrubrik: 

Fastighetsförsäkring

Breda puffar: 

Har du allt försäkrat?

Huvudbild: 

Bild: 

Byggnad med röd fasad och stora fönster

Rubrik: 

Fastighetsförsäkring - För dig med allt från en till flera fastigheter

Text: 

Förutom att verksamheten är försäkrad är det viktigt att fastigheterna även är det. Vår fastighetsförsäkring ger dig ett bra skydd mot olika skador.

Sidor

Site by Strax