Bilen utomlands

Tänk på detta när du tar med bilen utomlands

När du åker utomlands krävs i ett fåtal länder ett Grönt kort. Det är ett bevis på att du har trafikförsäkring i hemlandet. Saknar du det måste du teckna trafikförsäkring vid tullstationen.

Idag kan du dock resa till många länder utan Grönt kort. Innan du reser är det därför viktigt att du tar reda på vad som gäller just i det landet. Kontakta oss per telefon eller läs mera under Grönt kort.

Har du enbart en Brand-stöld-hjortdjursförsäkring täcker denna endast bärgning i Norden.

Grönt kort

Gröna kort- systemet omfattar i huvudsak europeiska länder. Gröna kort kan anses vara ett försäkringsbevis utomlands som underlättar den internationella trafiken.

Varje medlemsland har en så kallad Gröna kort-byrå som reglerar skador orsakade av utländska fordon. Ersättning för skadorna lämnas enligt lagstiftningen i det land där skadan inträffat.

Läs mer om grönt kort (på engelska)

SOS International - bra hjälp vid allvarlig skada utomlands

SOS International fungerar som en gemensam larmcentral för nordiska försäkringsbolag vid utlandsresor. Det är därför viktigt att alltid komma ihåg kontaktinformationen om olyckan är framme.

SOS International

  • tillhandahåller service 24 timmar om dygnet
  • betjänar på 27 språk
  • har 30 000 samarbetspartners globalt

Kontaktuppgifter och mer information hittar du på organisationens egen hemsida.

Mer tips och råd när du kör eller hyr bil i utlandet