Obligatorisk trafikförsäkring

Trafikförsäkringen är enligt lag obligatorisk för dig som fordonsägare. Försäkringen ersätter personskador och skador på annans egendom.

Alla som skadas i trafiken har enligt trafikförsäkringslagen rätt till ersättning som betalas av trafikförsäkringen. Den som drabbas får ersättning oavsett om han eller hon orsakat olyckan eller inte. Det spelar ingen roll om skadan händer vid krock med annat fordon eller vid en singelolycka. Även drabbade fotgängare och cyklister får ersättning av trafikförsäkringen.

Ersätter inte fordonsskador

Trafikförsäkringen ersätter inte skador som du själv orsakar ditt fordon eller skador på egendom som finns i fordonet. Krockar du till exempel med en annan bil, och olyckan beror på dig, får du ingen ersättning från trafikförsäkringen för skador på ditt eget fordon. Däremot ersätter din trafikförsäkring skadorna på motpartens fordon, samt skador som ditt fordon orsakar annan egendom än motorfordon, till exempel staket eller lyktstolpar.

Villkor och produktinformation