Krossad bilruta

Frivillig fordonsförsäkring

Eftersom trafikförsäkringen inte ersätter skador på det egna fordonet rekommenderar vi att du även tecknar en frivillig fordonsförsäkring.

Du kan välja mellan två olika försäkringsalternativ där Brand- och Stöldförsäkringen ger det minsta skyddet och den Optimala Bilömsen det mest omfattande skyddet. För nyare bilar rekommenderar vi Optimal Bilöms.

Avbrottsförsäkring betalar en dagsersättning under den tid då bilen är på reparation. Den ingår automatiskt i den Optimala Bilömsen och kan tecknas som tillägg till Omfattande Bilöms.

Försäkringen kan omfatta:

 • Vagnskada

  Försäkringen gäller för skador som uppstår på bilen vid trafikolycka eller annan yttre olyckshändelse, till exempel kollision, dikeskörning eller vid transport på annat fordon såsom bilfärja eller tåg.

 • Hjortdjur

  Försäkringen ersätter skador som uppstår vid direkt sammanstötning med hjortdjur. Om föraren väjer för ett hjortdjur och bilen till följd av väjningsrörelsen kör av vägen ersätter hjortdjursförsäkringen inte skadorna.

 • Stöld

  Stölder och inbrott är fall där din bil blir stulen, någon bryter sig in i bilen eller skadar den under inbrottsförsöket. Det krävs att fordonet har varit låst eller förvarats i ett låst utrymme.

 • Skadegörelse

  Försäkringen ersätter skador som uppstår vid uppsåtlig skadegörelse.

 • Brand

  Med bränder menar man eld som kommit lös i fordonet. Detta kan ske till exempel genom kortslutning i elektriska kablar.

 • Glas

  Försäkringen ersätter till exempel stenskott som skadat rutan så att den av trafikskäl måste repareras eller förnyas. Försäkringen ersätter inte skador som beror på till exempel sammanstötning, dikeskörning eller vältning.

 • Avbrott

  Försäkringen betalar en viss dagsersättning för den förlorade användningstid då bilen står på verkstad till följd av annan ersättningsbar skada.

 • Rättsskydd

  Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader som ägaren, innehavaren eller föraren till det försäkrade fordonet kan ådra sig vid tvister. Detta kan bli aktuellt till exempel vid en trafikolycka, vid köp eller försäljning av fordon.

Villkor och produktinformation