Viltkrockad bil

Vilt

Se upp för vilt

Två av tre viltolyckor sker vid gryning och skymning när många djur är aktiva. Rådjur är det djur som är inblandat i flest olyckor, följt av älg och vildsvin. 

Det finns mycket du kan göra för att förebygga en olycka

 • Anpassa farten efter väglag och sikt
 • Glöm inte bilbältet
 • Håll inte bara uppsikt på vägen utan även på terrängen bredvid
 • Var särskilt uppmärksam vid skymning, gryning och tiden däremellan
 • Tänk på många djur är flockdjur - finns det en kan det finnas fler
 • Kom ihåg att vilda djur även finns i tätorter
 • Ta hjälp av varningsskyltar – de finns till för att varna dig

Så här gör du om råkar ut för en viltolycka

 • Varna andra trafikanter genom att använda varningstriangeln.
 • Ta hand om skadade personer.
 • Larma polis
 • Lämna tydlig vägbeskrivning när du larmar, exempelvis genom informationen i din GPS.
 • Markera olycksplatsen så att jägare som söker djuret hittar rätt.