Mina sidor stängt p.g.a. servicearbete under valborgshelgen

27-30.4.2018 kan det förekomma störningar på funktionen Mina Sidor

Viltkrockad bil

Vilt

Se upp för vilt

Två av tre viltolyckor sker vid gryning och skymning när många djur är aktiva. Rådjur är det djur som är inblandat i flest olyckor, följt av älg och vildsvin. 

Det finns mycket du kan göra för att förebygga en olycka

 • Anpassa farten efter väglag och sikt
 • Glöm inte bilbältet
 • Håll inte bara uppsikt på vägen utan även på terrängen bredvid
 • Var särskilt uppmärksam vid skymning, gryning och tiden däremellan
 • Tänk på många djur är flockdjur - finns det en kan det finnas fler
 • Kom ihåg att vilda djur även finns i tätorter
 • Ta hjälp av varningsskyltar – de finns till för att varna dig

Så här gör du om råkar ut för en viltolycka

 • Varna andra trafikanter genom att använda varningstriangeln.
 • Ta hand om skadade personer.
 • Larma polis
 • Lämna tydlig vägbeskrivning när du larmar, exempelvis genom informationen i din GPS.
 • Markera olycksplatsen så att jägare som söker djuret hittar rätt.