Krock med bilar

Trafikolycka

När en olycka har hänt

Kommer du till en olycksplats där räddningsarbete pågår ska du köra försiktigt förbi. Är du däremot en av de första som kommer till olycksplatsen bör du ingripa efter bästa förmåga. Vidta följande åtgärder enligt L-ABC principen. Larma, Andning/Blödning/Chock.

Lägesbedömning/ Larm

Bedöm om det finns risk för ytterligare skada. Finns risk för till exempel brand,, explosion eller påkörning? För då genast skadade ur riskzonen. I annat fall skall inte en skdad flyttas.

Larma 112. Uppge ditt namn, var du befinner dig, var olyckan hänt, hur många som är skadade , om någon är fastklämd samt om det finns risk för brand. Varna andra genom att sätta ut varningstriangel. Tänk på explosionsrisken och rök aldrig i närheten.