Bilnycklar

Stöldskydd

Bilstölder kan förebyggas effektivt genom traditionella metoder

Bilstölder och inbrott i bilar har minskat under de senaste åren, men bilägare ska inte invagga sig i en alltför stark känsla av trygghet. Traditionella metoder, som att ta hand om nycklar, samt startspärr och tjuvlarm förebygger stölder effektivt. Modern teknik ökar utbudet av säkerhetsanordningar.

Lås

Bilstöld eller stöld ur bil är det vanligaste bilbrottet. Det beror på att billås är relativt enkla att bryta upp för en van biltjuv. Som bilägare måste du därför försöka göra det svårare för tjuven.

Extra stöldskydd

Det finns mekaniska och elektroniska stöldskydd som är konstruerade för att förhindra bilstölder. En betydande orsak till att antalet bilstölder har minskat är startspärren, som blev obligatorisk i nya bilar 1998. Startspärren hindrar bilen från att starta om startnyckeln inte är på plats eller om fjärrnyckeln inte är på några meters avstånd från bilen. Bilar som har en startspärr stjäls ofta med bilens egna nycklar som har hamnat i fel händer.

Spårare

Modern teknik har ökat utbudet av säkerhetsanordningar. Du kan till exempel låta installera en spårare som skickar koordinater på den stulna bilen som textmeddelanden, och bilens position kan kontrolleras från en kartapplikation på en smarttelefon. Du kan skydda dig mot inbrott genom att inte lämna värdegods på synlig plats i bilen och genom att låta installera ett skilt tjuvlarm i bilen. För ägare av värdebilar som bor i stora städer lönar det sig att överväga att låta installera en spårare och en skild larmanordning i bilen.

Larm

Larm ett ett relativt bra förebyggande stöldskydd. Larmet går igång då en obehörig öppnar en dörr, motorhuven, bakluckan eller krossar en ruta. Larmsignalen kompletteras av blinkers och en extra sirén som går igång. Ett larm innehåller startspärr men komplettera gärna med ett extra stöldskyddför ökad säkerhet mot bilstöld.

Nyckelhantering

 Att förvara nyckeln noggrant och att använda en startspärr är i regel tillräckliga metoder för att förebygga bilstölder. Tänk på att bilnycklar är värdeföremål. Förvara dem därför omsorgsfullt och iaktta stor försiktighet. 

Professionella tjuvligor ställer till med besvär för ägare av värdebilar

Professionella tjuvar har både kunskap och apparatur med hjälp av vilka de kommer åt bilarnas informationssystem och kan komma förbi startspärren. I Finland har det under de senaste åren bara funnits några bilstöldsligor som har lyckats stjäla ett fåtal värdebilar. I  Sverige har däremot antalet värdebilsstölder ökat kraftigt och där försvinner hundratals nya bilar årligen.

Tjuvarna kartlägger bilarna på förhand och reder till exempel ut bilägarens adress med hjälp av registreringsnumret.

Gör det svårt för biltjuvar

Du kan skydda bilen genom att göra det så svårt som möjligt att stjäla den:

  • Lämna inte nyckeln i tändningslåset fast du skulle lämna bilen bara för en stund.
  • Förvara bilnycklarna noggrant och fäst inte ditt namn, din adress eller ditt telefonnummer på nycklarna.
  • Lås alltid bilen när du lämnar den. Kom också ihåg att stänga fönstren.
  • Förvara bilen i ett låst garage eller parkera bilen på ett synligt ställe där människor rör sig.
  • Utrusta en värdefull bil med en spårare, med hjälp av vilken bilen kan spåras vid behov.
  • Använd som extraskydd ett mekaniskt ratt- eller pedallås som installeras separat.
  • Lämna inte företagshemligheter eller andra dokument med känslig information i bilen.
  • Ta med värdeföremål när du lämnar bilen och förvara övriga föremål i ett förvaringsställe med lås.
  • Täck fast monterade värdefulla extrautrustningar om du inte kan ta dem med dig.
  • Skaffa ett inbrottslarm som godkänts av försäkringsbolagen.