Fyrhjuling

Kör tryggt med fyrhjulingen

Alla fyrhjulingar ska ha en gällande trafikförsäkring både när man kör på väg och i terräng.

Olika typer av fyrhjulingar används mycket i trafiken och i terrängen. De är billiga och det finns många alternativ, och därför skaffas en fyrhjuling till exempel till sommarstugan. Men trots att fyrhjulingen är liten är den ingen leksak. Om föraren är oerfaren kan en fyrhjuling orsaka många olika farliga situationer.

- En person under 15 år får köra ett motordrivet fordon endast på ett område som är avskiljt från övrig trafik. Vägen till stugan, den närbelägna skogen eller åkern uppfyller som sådana inte kraven på ett avskiljt område. – Den vuxne som har överlåtit fordonet är ansvarig när en person under 15 år kör ett motorfordon, påpekar säkerhetsingenjör Ari-Pekka Elovaara på Trafikskyddet.

Fyrhjulingar delas in efter användningsändamål och storlek i terräng-, gatu- och mopedfyrhjulingar. Alla fyrhjulingar ska ha en gällande trafikförsäkring både när man kör på väg och i terräng.

Se upp med gatufyrhjulingen

En gatufyrhjuling påverkas starkt av ytformationer och lutningar i vägytan, framför allt i kurvor. Därför är det nödvändigt att övningsköra innan man ger sig ut i trafiken. När man kör ska man komma ihåg att vara förutseende och att reservera gott om tid för att stanna. En panikbromsning förändrar fyrhjulingens körbeteende och kan till och med få den att välta omkull  

Tips för säker körning

  • Lär känna gatufyrhjulingens köregenskaper på ett lugnt ställe.
  • En lämplig körstil är en blandning av bilkörning, motorcykelkörning och snöskoterkörning, men ingen av stilarna kan överföras direkt på körning av gatufyrhjuling.
  • Använd alltid skyddshjälm.
  • Använd reflexväst.
  • Ta hänsyn till andra trafikanter.
  • Följ terrängtrafiklagen.