Bil på mörk väg

Mörkerkörning

Mörkret förändrar trafikförhållandena och ökar risken för olyckor. Risken för olyckor i tätorter är mångdubbel när det är mörkt jämfört med när det är ljust ute. Hälften av alla olycksfall med dödlig utgång som drabbar fotgängare, en femtedel av alla som drabbar cyklister och närmare hälften av alla dödsfall som drabbar bilister sker just i mörker eller skymning.

Säkerhetstips för fotgängare

 • Kom ihåg att använda reflex om du rör dig i skymning eller mörker.
 • När du går på en väg lönar det sig att gå längs den vänstra vägkanten.
 • Var särskilt noga när du går över vägen.

Säkerhetstips för cyklister

 • Fäst effektiva reflexer på cykeln, både baktill, framtill och på sidorna.
 • Skaffa en bra framlykta till din cykel. Ett bakljus gör det också lättare för bilister att se en cyklist som rör sig i mörker.
 • En skyddsvimpel försedd med reflexer ger cyklisten mera utrymme när en bil kör om.
 • Cyklisten ska åka på höger sida av vägen. Kom ihåg att försäkra dig om att du korsar vägen på ett säkert sätt.

Säkerhetstips för bilister

 • Se till att billyktorna, vindrutetorkarna, bromsarna och däcken är i gott skick.
 • Det lönar sig att använda helljus alltid när det är möjligt. Byt till halvljus först när det mötande fordonets och ditt fordons ljuskäglor möter varandra. Sänk samtidigt hastigheten.
 • Var beredd utöver att väja undan också på att bromsa samtidigt utan att låsa hjulen.
 • När man kör i kö är det bra att hålla minst fyra sekunders avstånd till bilen framför.  
 • Varna andra som rör sig på vägen med ljus- och ljudsignaler. Om du kör med halvljus lönar det sig att ibland titta lite längre med hjälp av ett kort byte till helljus.
 • Sakta farten om det är dålig sikt.

Källa: Trafikskyddet