Bilar i trafik

Hastighet

Om alla höll laglig hastighet skulle vi spara liv varje år. Dessutom skulle koldioxidutsläppen minska.

Hur farligt är det att köra för fort?

Hastigheten är helt avgörande för hur svårt människor skadas i en trafikolycka. Om alla höll hastighetsgränserna skulle många liv sparas. Det kan vara lika farligt att köra för fort som att falla utför ett stup eller från ett högt hus. Men vi uppfattar inte automatiskt hastigheten som farlig när vi åker bil. Det beror på att vår hjärna fortfarande reagerar som om vi levde på stenåldern. Våra gener har inte hunnit anpassa sig till utvecklingen. Därför inser vi direkt faran med att falla från en höjd, men inte med att krocka i 90 kilometer per timme.

Hastigheten är helt avgörande för hur svårt människor skadas i en trafikolycka. Ju högre hastighet desto allvarligare skador. Hög hastighet bidrar också till att olyckor över huvud taget inträffar.

Hastighet och miljöpåverkan

Ju högre hastighet, desto större påverkan på miljön. Att köra i en jämn och lugn rytm är bra för miljön, säkerheten och ekonomin. Samtidigt minskar bensinförbrukningen, utsläppen, bullret och olycksriskerna.

Hög hastighet ökar utsläppen

När hastigheten ökar, så ökar även fordonets förbrukning av bränsle. Den som kör i 100 kilometer per timme förbrukar cirka en deciliter mer bränsle per mil än den som kör i 90 kilometer per timme. Utsläppen av koldioxid ökar lika mycket. Avgasutsläppen av bland annat kväveoxider ökar ännu mer. Koldioxid bidrar till växthuseffekten, medan kväveoxider bidrar till försurning och övergödning