Bilbälte

Förare och fordon

Föraren

Den mänskliga faktorn är orsaken till de allra flesta trafikolyckor. Ditt eget beteende och samspelet med andra trafikanter är en avgörande faktor för trafiksäkerheten. Sömn, stress och humör påverkar också. Då du "läser av" trafiken höjer du beredskapen mot oförutsedda trafiksituationer.

Körställningen är viktig

Om du sitter rätt får du bättre överblick och du kan manövrera snabbare i oföutsedda situationer.

Bilbälte

Bilens hela säkerhetskonstruktion grundar sig på att alla använder bilbälte. Rätt använt sitter du stadigare med bilbältet på.

Alkohol

Alla vet att alkohol och trafik inte hör ihop. Var särskilt uppmärksam på dagen efter effekten. Reaktionstiden är då mycket långsammare och uppmärksamheten betydligt sämre än normalt. Det kan också finnas alkohol kvar ikroppen.

Fordonet

Kontrollera regelbundet belysning, signalanordningar, däckmönster och ringtryck samt torkarbladens funktion och spolarvätskenivån.

Krockkudde

Nyare bilar är oftast utrustade med krockkudde. Tillsammans med bilbälte ger detta ett extra skydd vid frontalkollissioner.