Det är lätt att bli en bättre bilförare

Backa försiktigt

Många olyckor sker vid backning. Justera backspeglarna rätt och titta gärna bakom bilen innan du ger dig iväg. Har du ingen backvarnare finns det att köpa som tillbehör.

 

Ta en paus

Trötthet är nästan lika farligt i trafiken som onykterhet. Ta en tiominuters paus om du känner att du håller på att somna i bilen.

 

Sitt bekvämt

Då du sitter rätt i bilen får du bättre överblick och manövrerar snabbare och bättre i oförutsedda situationer.

 

Sänk hastigheten – korta bromssträckan

Stoppsträckan på torr asfalt är 47 meter vid 70 km/h och 65 meter vid 90 km/h. Vid regn eller ishalka kan stoppsträckan vara upp till fyra gånger längre.

 

Byt däck

Däckens är betydligt viktigare för säkert körning än man många gånger tror. Mönsterdjupet bör vara över 5 mm för att ge optimalt fäste. Se även till att lufttrycket är rätt – lågt lufttryck ger snabbare slitage, högre bränsleförbrukning och större risk för kollisioner.