Förebygg skador i trafiken

Varje dag inträffar ett stort antal skador i trafiken. Man behöver inte köra fort eller långt för att utsätta sig själv, medpassagerare eller övriga trafikanter för risker. Men det finns en hel del du själv kan göra för att förebygga eller minska skadornas omfattning.