Olycksfallsförsäkringar

Ett olycksfall kan drabba vem som helst i de minst anade situationer.  Då du tecknar en olycksfallsförsäkring hos Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag kan du undvika höga sjukvårdskostnader.

Privata personer/hushåll med egna anställda kan vara skyldiga att teckna en lagstadgad försäkring från vilken arbetstagarens arbetsolycksfall och resor mellan arbetet och hemmet tryggas.

Bland de frivilliga försäkringarna kan du välja mellan privat olycksfallsförsäkring och talkaförsäkring, beroende på vilket behov du har.