Privat Olycksfallsförsäkring

Den största delen av olycksfall inträffar i hemmet och på fritiden,
med vår olycksfallsförsäkring vill vi skapa trygghet för hela familjen.
En olycksfallsförsäkring skyddar dig om något händer och du
kan försäkra dig om att du och dina närmaste får hjälp snabbt
om olyckan är framme.

Vår privata olycksfallsförsäkring är en mycket förmånlig försäkring som kompletterar och förbättrar ditt försäkringsskydd.

Olycksfallsförsäkringen är en frivillig försäkring utan
självrisk för dig i åldern 0–100 år. Den gäller för vård i
hela Norden och du kan välja att vara försäkrad även då
du idrottar. Privat vård ersätts för dig som är 18–100 år
och för barn och undormar 0–17 år ersätts det genom ett
tillägg i försäkringen.

Försäkringen gäller för vård i de nordiska länderna för den
person som nämns i försäkringsbrevet.
Den gäller dygnet runt för alla, även för dig som är företagare.
Men för dig som är anställd gäller försäkringen
enbart på fritiden.

I barnförsäkringen ingår ersättning vid idrott och i vuxenförsäkringen
går det att lägga till ett idrottstillägg. Däremot
finns inget idrottstillägg i seniorförsäkringen.

Olycksfallsförsäkringen för barn täcker vårdkostnader hos
offentliga vårdinrättningar om man inte väljer att teckna
ett tillägg som gäller också för privat vård. (Se tabellen i bilagan)

För dig som omfattas av vuxen- och seniorförsäkring
ingår vårdkostnader hos både privata och offentliga vårdinrättningar.
Försäkringen ersätter vårdkostnader enligt originalkvitto
eller verifikat till den del du inte får ersättning t.ex. från
FPA. Viktigt att komma ihåg är att försäkringen inte gäller
för resekostnader och att den inte heller täcker inkomstbortfall
eller indirekta kostnader.

OBS! Vid besök hos offentliga vårdinrättningar i andra
nordiska länder behöver du kunna bevisa att du tillhör
FPA:s förmånssystem. Det går enkelt genom att visa ett
europeiskt sjukvårdskort som du avgiftsfritt kan beställa
från FPA. Gör det redan i dag!

Försäkringen ersätter:

  • Kostnader för besök hos läkare eller vårdpersonal p.g.a. olycksfall.

  • Läkarordinerade mediciner för vård av olycksfallet.

  • Fysioterapi max. 10 ggr / olycksfall mot läkarremiss.

  • Reparation eller återanskaffning av glasögon, hörapparat eller tandprotes som var i bruk vid olycksfallet till maxbeloppet 300 euro.

  • Fysikaliska hjälpmedel, som t.ex. kryckor, upp till 500 euro.

 

Försäkringen går att teckna från och med 1.8.2018

 

Villkor och produktinformation