Fallolycka i trappa

Lagstadgad olycksfallsförsäkring

Privata personer/hushåll kan vara skyldiga att försäkra sina anställda arbetstagare för olycksfall i arbetet och yrkessjukdom med en lagstadgad olycksfallsförsäkring.

Försäkringen måste tecknas om man har arbetstagare som är i anställningsförhållande och dess totala löner överstiger 1200 euro per kalenderår.

Försäkringen tryggar arbetstagaren då olycksfall i arbetet, eller på väg till eller från arbetet, har inträffat, eller när arbetstagaren drabbas av en yrkessjukdom.

Försäkringen tillämpas inte på oavlönat arbete till exempel talko arbete.

Till den lagstadgade olycksfallsförsäkringen bifogas en grupplivförsäkring.

Mer information om grupplivförsäkringen hittar du på www.trhv.fi.

Villkor och produktinformation