Pensionär byter takpannor

Senior olycksfallsförsäkring

Försäkringen kan tecknas för personer som inte fyllt 70 år och som är hel- eller deltidspensionärer. Försäkringen gäller under fritiden i hela världen men vi rekommenderar att du kompletterar med en reseförsäkring vid resor utomlands.

Villkor och produktinformation