Gipsning av fot

Privat olycksfallsförsäkring

Den privata olycksfallsförsäkringen gäller för både vuxna och barn. För vuxna gäller den under fritiden och för barn både i skolan och under fritiden.

Försäkringen för vuxna upphör vid 70 år varvid du erbjuds att teckna en senior olycksfallsförsäkring. Försäkringen för barn upphör vid 20 års ålder. Därefter erbjuds du möjlighet att teckna en privat olycksfallsförsäkring för vuxna eller Hemöms U25 försäkring.

Försäkringen gäller i hela världen men vid resor utomlands rekommenderar vi att du kompletterar med en reseförsäkring.

Försäkringen har ingen självrisk eller bonusförlust.

Villkor och produktinformation