Frivilliga försäkringar

Ålands Ömsesidiga har tre olika frivilliga olycksfallsförsäkringar som kunden kan välja mellan beroende på ålder och behov.

Den privata olycksfallsförsäkringen gäller för vuxna och barn i kombination med Hemöms eller ungdomsförsäkringen Hemöms U25.

Senior olycksfallsförsäkring tecknas för person som inte fyllt 70 år och som är hel- eller deltidspensionär. Försäkringen upphör vid 85 års ålder.

För dig som har oavlönad arbetskraft erbjuder vi en talkaförsäkring. Försäkringen gäller för personer som hjälper till utan lön och den ersätter personskada som kan inträffa under arbetet.