bläddra i lagbok

Säljaransvarsförsäkring

Exklusivt för Mäklarhusets kunder

Ett exklusivt samarbete som ger våra kunder en tryggare fastighetsaffär.

Oavsett om du säljer eller köper en fastighet vet vi att tryggheten är viktig för dig! Du vill känna dig nöjd med din affär och framförallt slippa oroa dig för otrevliga överraskningar och kanske dyra kostnader du inte räknat med.

Överlåtelsebesiktning

Din husaffär blir tryggare genom en omfattande besiktning. En SBR-godkänd besiktningsman utför besiktningen och skriver utlåtande om fastighetens skick. Alla tillgängliga och synliga ytor besiktas. Upplysningar ges också om fastighetens underhåll, skador, renoveringar och liknande.

Det finns inga felfria hus men genom en omsorgsfull besiktning och en noggrann dokumentation ges en rättvis bild av husets skick. Det underlättar för alla parter i fastighetsaffären och minskar riskerna för framtida tvister.

Säljaransvarsförsäkring

Med Ömsens Säljaransvarsförsäkring slipper du oroa dig för dolda fel. Din försäljning blir helt enkelt tryggare.

Med abstrakta fel, så kallade dolda fel, avses avvikelser i bostadsbyggnaden från vad en köpare haft fog att förutsätta, eller kunnat räkna med, utifrån byggnadens ålder, bruk och konstruktion. Felet skall inte heller ha varit möjligt att upptäcka vid köpet eller vid utförd besiktning.

Denna försäkring erbjuder vi i samarbete med Mäklarhuset exklusivt för Mäklarhusets kunder. Vi kräver också att en omfattande överlåtelsebesiktning utförts innan Säljaransvarsförsäkring tecknas.

Villkor och produktinformation