Rättsskyddsförsäkring

Oberoende av vilket skydd du valt i Hemöms kan ansvars- och rättsskyddsförsäkring ingå.
Försäkringen ersätter den försäkrades advokat- och rättegångskostnader som förorsakats av juristhjälp i tviste-, brott- och ansökningsmål. Försäkringen gäller endast ärenden som rör privatlivet och som kan behandlas av tingsrätt i Finland.

Försäkringen ersätter maximalt 10 000 euro per skadefall. Självrisken är 15 % av kostnaderna, minst 250 euro.