Råd och tips

Underhåll av tak

 • Se över yttertak och genomföringar i taket (skorsten, avloppets ventilationsrör, antenn osv.) en gång om året.
 • Kittning vid skorstensfoten bör förnyas vart femte år. I fråga om nya byggnader rekommenderar vi att man kontrollerar kittningen redan efter ett par år i huset eftersom till exempel timmerbyggnader sätter sig med tiden.
 • Rengör taket en gång om året från löv, mossa och barr. Underhållet förlänger taktäckningens livslängd.
 • Rengör stuprännor två gånger om året och se över deras kondition. Trasiga stuprör kan väta ner vägg- och takkonstruktioner.
 • Skarvar och fogar i taket ska rengöras en gång om året.
 • Kom ihåg att plåttak behöver målas om vart tionde år.
 • Kontrollera skorstenens kondition när du är uppe på taket.
 • Taktäckningens livslängd påverkas av många faktorer såsom byggnadens läge, takmaterialet och takets lutning. Förebyggande reparation eller byte av yttertak är alltid förmånligare än att reparera följderna efter ett läckage. Anlita yrkesmän inom branschen.
 • Om konstruktionerna i byggnadens översta bjälklag är sådana att du kommer in i ventilationsutrymmet ska du en gång om året kontrollera vindbjälklagets kondition. Se efter om det finns tecken på l äckage och att takunderlag och skorstenar är hela. Kontrollera också att det inte finns tecken på djur, ekorrar, fåglar eller dylikt.
 • Se till att takets konstruktioner såsom stegar, arbetsplan och snöhinder är i skick.

Våtrum

 • Se till att alla ytmaterial i våtrummet (plastmattor, plattor etc. ) är hela. Om plattorna lossnar eller plastmattans fogar är lösa måste de genast repareras.
 • Se över silikonfogarna i golvet och väggarna i tvättrummet årligen. Silikonfogarna ska bytas ut vart femte år.
 • Rengör golvbrunnen från lösa hår och annan smuts en gång i månaden. Kontrollera samtidigt att golvbrunnen och eventuella genomföringar är hela. Anlita yrkesmän.
 • Håll tvättrummet snyggt och prydligt, eftersom tvålrester och fett är bra underlag för mögel.
 • Granska konditionen hos ytmaterial i de rum som omger våtrummet och kontrollera att det inte finns tecken på fukt.
 • Kontrollera konditionen hos vattenarmatur, avlopp och vattenslangar (tvättmaskiner och kranar) i våtrummet.
 • Säkerställ en tillräcklig ventilation.
 • Installera ett golvbrunnsfilter för att underlätta rengöring av golvbrunnen och avloppet.

Vidare bör du tänka på att

 • Förhindra att ytvatten rinner mot byggnaden.
 • Kontrollera att byggnadens sockel inte visar tecken på fukt såsom avlagringar eller flagande ytbeläggning.
 • Kontrollera fönsterplåtarna så att de inte släpper in vatten i väggkonstruktionerna vid hårt regn.
 • Unken lukt kan vara tecken på fuktproblem.
 • Växtlighet längs byggnadens väggar ökar fuktbelastningen på väggkonstruktioner och bottenbjälklag och trädrötter täpper ofta till täckdiskesrören.

Kom också ihåg att

 • Du kan bekämpa möss och råttor genom att förhindra att de kommer in i byggnaden. Installera till exempel nät framför ventilationsöppningarna i bottenbjälklaget. Gnagare kan utrotas med fällor och gift.
 • Myror i byggnaden kan vara ett tecken på fukt- och rötskador.
 • Hål i konstruktionerna är tecken på skalbaggar som förstör konstruktioner.
 • Anlita yrkesmän inom branschen för att bekämpa eventuella skadedjur.