Spelar gitarr

Hemlösöre

Försäkringen gäller för den lösegendom som du normalt förvarar i ditt hem eller fritidshus. Vintertid kanske du förvarar utemöbler i förrådet, försäkringen gäller också då.

Egendom som du hyr eller lånar och som skulle omfattas av försäkringen ingår i lösöresförsäkringen.

Hemöms gäller också för bagaget som du har med på resan.

Redskap maskiner och verktyg som behövs för boningshusets eller fritidshusets skötsel ingår i försäkringen.

Båtar om högst 4 m och motorer som inte är större än 5 hk, till ett sammanlagt värde om högst 4 000 euro, ingår i lösöret med den omfattning du valt.

Det är dock viktigt att notera följande beloppsbegränsningar för lösöret om egendomen tillhör någon av följande grupper gäller beloppsbegränsningar med de belopp som anges nedan.

Grupp 1

  • Musikinstrument
  • Vapen
  • Konstverk
  • Antikviteter
  • Smycken
  • Värdefulla textilier
  • Ädelmetaller
  • Samlingar
  • Sport- och hobbyutrustning

För denna grupp som helhet är försäkringsbeloppet 12 000 euro. För motsvarande lösöre i fritidshus är beloppet 6 000 euro. Båda beloppen kan enligt önskemål höjas.

Grupp 2

Till denna grupp hör fast inredning i hyres- eller aktielokal som du i egenskap av försäkringstagare bekostar och bebor. Försäkringsbeloppet är 8 000 euro. Också detta belopp kan höjas.

Vi rekommenderar att du tilläggsförsäkrar fast inredning i en aktielokal som du hyr ut eftersom den inte automatiskt ingår i din hemöms.

Grupp 3

I denna grupp ingår sådana arbetsredskap som du behöver för förvärvsarbete förutsatt att du som försäkringstagare äger dem.

Försäkringsbeloppet är 4 000 euro men detta kan höjas.

Grupp 4

Pengar och värdepapper ingår till ett värde om högst 800 euro. Beloppet kan inte höjas. Det är viktigt att notera att pengar och värdepapper inte ingår i försäkringen för ditt fritidshus.