Mina sidor stängt p.g.a. servicearbete under valborgshelgen

27-30.4.2018 kan det förekomma störningar på funktionen Mina Sidor

Byggnader

Alla privata byggnader kan försäkras, till exempel bostadshus, fritidshus, bastu och friggebodar.
Byggnader under 4 m2 behöver inte försäkras, de omfattas av försäkringen med samma skydd som de övriga byggnaderna som är försäkrade.

Sedvanliga konstruktioner, till exempel flaggstång och staket ingår i försäkringen förutsatt att byggnaden är försäkrad.

Trädgården omfattas också av försäkringen. Bryggor och strandkonstruktioner skall däremot alltid upptas separat.