Ansvarsförsäkring

Oberoende av vilket skydd du valt i Hemöms kan ansvars- och rättsskyddsförsäkring ingå.

Ansvarsförsäkring ersätter person- och sakskador som någon i familjen, i egenskap av privatperson, tillfogar utomstående under förutsättning att man enligt gällande rätt är skadeståndsskyldig för skadan. 
Självrisken är 150 euro och högsta ersättning 200 000 euro.

Exempel: Du tar din 8-åriga son med på cykeltur. Han cyklar omkull och repar lackeringen på grannens bil. Ansvarsförsäkringen täcker bilens skador.