Hemöms U25

Försäkring för dig under 25 år

Så fort du flyttar till en egen bostad behöver du en egen hemförsäkring. Vår Hemöms U25 är speciellt anpassad för dig som är under 25 år och inte längre bor hemma. Hemöms U25 passar även för dig som studerar på annan ort.

Det är en förmånlig försäkring med låg självrisk. Du får ett gott skydd för sakerna du äger och dessutom ingår en ansvars- och rättssskyddsförsäkring för dig som privatperson. Försäkringen täcker även ditt bagage när du är ute och reser.

Försäkringen är lätt att teckna och den är inte beroende av bostadens storlek. Du kan även komplettera din Hemöms U25 med en småbåtsförsäkring. Du kan också i samband med din U25-försäkring teckna en privat olycksfallsförsäkring.

Försäkringen kan omfatta:

 • Hemlösöre

  Med en U25 försäkras endast saker. Sakerna är försäkrade till maximalt 20.000 euro. Grundsjälvrisken är 100 euro.

 • Ansvarsförsäkring

  Ansvarsförsäkringen ersätter person- och sakskador som någon i familjen, i egenskap av privatperson, tillfogar utomstående under förutsättning att man enligt gällande rätt är skadeståndsskyldig för skadan.
  Självrisken vid ansvarsskada är 100 euro och högsta ersättning 170.000 euro.

 • Rättsskyddsförsäkring

  Försäkringen ersätter den försäkrades advokat- och rättegångskostnader som förorsakats av juristhjälp i tviste-, brott- och ansökningsmål. Försäkringen gäller endast ärenden som rör privatlivet och som kan behandlas av tingsrätt i Finland eller motsvarande domstolar i annat nordiskt land.

  Försäkringen ersätter maximalt 8.500 euro per skadefall. Självrisken är 15 % av kostnaderna, men minst 170 euro.

 • Småbåtsförsäkring

  Du kan komplettera din Hemöms U25 med en försäkring för småbåtar. En icke registreringspliktig båt med motorstyrka på högst 20 hk kan försäkras med en småbåtsförsäkring. Till båten räknas också nödvändig utrustning. Bränsle och täckningsmaterial ingår inte i försäkringen.

  Du kan välja mellan tre olika skyddsnivåer. Dessa är:
  - Brand och storm
  - Stöld och skadegörelse
  - Plötslig och oförutsedd händelse

Villkor och produktinformation