Hemöms

Hemöms är en kombination av byggnads- och lösöresförsäkring. Försäkringen ersätter skador för både byggnader samt lösöre beroende på vilket skydd och omfattning du valt. Därför är det viktigt att skräddarsy försäkringen så att den passar just dina behov.

I Hemömsförsäkringen kan följande försäkringar ingå:

  • Sakförsäkring
  • Ansvarsförsäkring
  • Rättsskyddsförsäkring
  • Småbåtsförsäkring

Anticimex skadedjurssanering ingår för bonings- och fritidshus. S​kadedjur är inte trevliga att ha i bostaden. Du som har Hemöms för ditt permanenta hus eller din fritidsbostad hos oss kan få hjälp med saneringen.

Anticimex - Hjälp med sanering​ av skadedjur

Sanering av skadedjur såsom råttor, möss, getingar, vägglöss, mal, pälsängrar, svartmyror och annan ohyra i bostäder ingår i vår Hemöms för byggnader och fritidshus. Vid sanering av skadedjur betalar du ingen självrisk. Skadedjursförsäkringen sköts av Anticimex. Kontakta dem på telefon 41 010 om du vill ha hjälp med sanering av skadedjur, få tips om vad du själv kan göra eller om du vill veta mer om försäkringen. 

Sakförsäkring

Sakförsäkringen ersätter direkta sakskador på byggnader och lösegendom. Sakförsäkringen har fem skyddsnivåer. Den lägsta skyddsnivån är försäkring mot brand.

Våra övriga skyddsnivåer är:

  • Skydd mot naturskada
  • Skydd mot stöld, skadegörelse, inbrott och rån
  • Skydd mot läckage
  • Skydd mot otur (plötslig och oförutsedd händelse)

I din Hemöms försäkring ingår ditt bagage när du är ute och reser.

Du kan också i samband med din Hemöms teckna en privat olycksfallsförsäkring.

Ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkringen ersätter person- och sakskador som du eller någon annan i familjen, som privatperson tillfogar utomstående.

Rättsskyddsförsäkring

Rättsskyddsförsäkringen ger ersättning vid behov av rättshjälp vid tvister eller krav som gäller privatlivet och som kan behandlas vid tingsrätt i Finland eller motsvarande domstolar i annat nordiskt land.

Villkor och produktinformation

Vanliga frågor

Gäller min Hemöms när jag är på resa?

Ja, hemförsäkringen gäller för ditt bagage men inte för dig själv om du blir sjuk under resan. Pengar och värdepapper ingår till högst 800 euro.

Hunden har tuggat sönder soffan. Gäller min hemförsäkring?

Nej, skada som sällskapsdjur förorsakat genom att tugga, bita eller smutsa ner ersätts inte.

Måste jag göra ändringar i min hemförsäkring när jag flyttar?

Ja, om din försäkring är tecknad som en fullvärdesförsäkring är premien baserad på boytan. Också om du har beloppsförsäkring ska du anmäla ändringen.

Vad kostar hemförsäkringen för ett boningshus?

Premien för fullvärdesförsäkring för byggnaden baserar sig på totalytan, bygg- eller renoveringsåret, och vilkensjälvrisk du väljer. Byggnaden kan också försäkras med ett försäkringsbelopp.