Högt vattenstånd

Risk för översvämning – så skyddar du ditt hem

Regnoväder gör att risken för översvämning i garage, källare och bostadshus ökar kraftigt. Med enkla åtgärder går det att minska risken för skador i samband med översvämningar.

Skyfall kan innebära stor risk för översvämning. Vattnet kan ta sig in i huset genom öppningar och otätheter, men också genom baktryck i avloppsledningar.

Det är viktigt att försöka förebygga. Om en översvämning ändå sker bör man vidta några snabba åtgärder för att minska skadorna. 

Åtgärder om risken finns för översvämning eller om vatten redan tränger in i huset

  • Bryt strömmen vid översvämning i källaren eftersom vattnet kan vara strömförande.
  • Flytta fuktkänsliga saker från källaren högre upp i huset eller placera dem minst en decimeter över golvet.
  • Om vattnet kommer via markytan: avled vattnet genom ett enkelt mindre dike och täta öppningar, till exempel ventiler eller liknande.
  • Om vattnet kommer in via golvbrunnarna inomhus: stoppa vattnet genom att trycka in en filt eller handduk i brunnen. Lägg en rejäl tyngd på minst tio kilo ovanpå brunnen.
  • Pumpa eller ös ut vatten så fort som möjligt. Sätt tvärdrag och torka så torrt som möjligt.
  • Rensa dina hängrännor, stuprör och dagvattenbrunnar utomhus.

Källa: Länsförsäkringar