Här uppstår vattenskadorna!

Tätskikt i badrum

Börjar ditt badrum ha några år på nacken? Håll koll vid golvbrunnar, anslutningar, rörgenomförningar och eventuella sprickor i keramiska material. Se till att alla nya installationer genomförs av auktoriserade VVS-installatörer.

Gamla kopplingar och rör

Rörledningar och kopplingar har begränsad livslängd, till exempel var plaströren på 1960- och 70-talen av betydligt sämre kvalitet än dagens. 

Vattenanslutna maskiner

Disk- och tvättmaskin har många. Fler och fler installerar även ismaskiner och vattenanslutna kaffeapparater. Se till att kranarna finns lättillgängliga och stäng alltid av vattentillförseln då maskinerna inte används.

 

Visste du att...

... Ömsen bjuder alla Hemömskunder på en Leakomatic Vattenfelsbrytare som upptäcker läckage och stänger av vattentillförseln. Läs mer om Hemöms här.