Använd din tvätt- och diskmaskin rätt

Ungefär en femtedel av läckageskador i bostadshus orsakas av tvätt- och diskmaskiner. Skador orsakade av tvätt- och diskmaskiner kan i värsta fall orsaka kostnader på tiotusentals euro och reparationsarbeten på flera månader. Skador kan förebyggas genom att installera maskinen korrekt och att placera den i rätt utrymme, genom att använda sig av olika skyddsapparater och att använda maskinen enligt instruktionerna.

Det är säkrast att installera en tvätt- eller diskmaskin i ett rum med golvbrunn och vattenisolering. I kök finns vanligen ingen golvbrunn och därför ska man lägga ett skilt läckageskydd under diskmaskinen och dessutom se till att väggen bakom maskinen är vattenisolerad. Läckageskyddet gör det lättare att observera små läckage och den förebygger således uppkomsten av mer omfattande skador.

Kopplingar till tvätt- och diskmaskiner ligger bakom flera läckageskador. Det lönar sig att regelbundet kontrollera kopplingarnas vattentäthet och speciellt noggrant då man flyttar på maskinen. Det lönar sig också att ibland kontrollera skicket på inlopps- och avloppsslangarna och se till att slangarna inte är i kläm, uttöjda eller vikta.

Säkerthetsanordningar skyddar mot skador

Till tvätt- och diskmaskiner har utvecklats olika säkerhetsanordningar, med vilka man kan förebygga läckage- och brandskador.

 • Ett torrkörningsskydd hindrar maskinen från att gå igång och värmeelementet från att bli hett om maskinen inte får vatten.
 • Ett överfyllnadsskydd stänger av vattenventilen och startar utpumpning om det kommer för mycket vatten in i maskinen.
 • Ett läckageskydd, som placeras under diskmaskinen, leder vatten som läckt under maskinen till maskinens framsida, där läckaget kan konstateras snabbt.
 • Ett barnlås hindrar från att öppna maskinen under ett tvättprogram.
 • En Fuktvakt larmar om den upptäcker fukt. Vakten kan installeras till exempel bakom en tvätt- eller diskmaskin.

Användaren av en tvätt- eller diskmaskin är dock den viktigaste faktorn med tanke på användningssäkerheten. När man följer manualen och underhåller maskinen regelbundet förebygger man skador och förlänger livslängden på maskinen.

Minneslista för dig som använder tvätt- eller diskmaskin

 • Ta del av manualen och följ den noggrant.
 • Lämna inte en tvätt- eller diskmaskin på utan uppsikt.
 • Efter användning stäng vattenledningens avstängningskran och dra ut stickproppen ur vägguttaget i våtrummet.
 • Kontrollera maskinens skick regelbundet. Tvätt- och diskmaskiners uppskattade livslängd är 10–15 år.
 • Installera skyddsrör runt slangar vid genomföringar i skåp.
 • Byt ut tvätt- och diskmaskinernas inlopps- och avloppsslangar enligt tillverkarens instruktioner, minst vart femte år.
 • Placera ett läckageskydd under diskmaskinen.
 • Kontrollera tvätt- och diskmaskiners kopplingar och slangar regelbundet.
 • Se till att maskinen har en tillräcklig luftcirkulation.
 • Rengör maskinen regelbundet enligt instruktioner.
 • Be hjälp av en expert om du är osäker på hur man använder eller installerar en maskin.
 • Skaffa nödvändiga säkerhetsanordningar.