Leakomatic vattenfelsbrytare

Vattenskador

Vattenskador är den vanligaste skadan i bostäder och kostar årligen oerhört stora belopp i skadeersättning. Vattenskador är inte bara kostsamma utan påverkar och belastar också arbetsmiljön, boendemiljön och utomhusmiljön på ett negativt sätt.

Många vattenskador orsakas direkt eller indirekt av oss själva genom bristande skötsel, underhåll eller kunskap. Om du regelbundet ser om din bostad och anlitar auktoriserade VVS installatörer och legitimerade våtrumsmontörer minskar risken väsentligt för att en vattenskada ska uppkomma. Dessutom kan då försäkringspremien då bli lägre eller försäkringens omfattning utökas.

När du gör ombyggnader eller bygger nytt, se till att allt blir rätt redan i planerigsskedet. Om du gör mycket själv var noga med att sätta dig in i bygg- och branschregler och att alltid följa tillverkarens anvisningar. Sedan januari 2010 gäller (endast) Svenska Boverkets byggregler BBR 15 på Åland.

Vi rekommenderar våra villakunder att installera en Leakomatic Vattenfelsbrytare i sitt hus. Den upptäcker tidigt läckage i tappvattensystemet och stänger tillförseln vilket minskar risken för större läckageskador avsevärt.

I Länsförsäkringars faktablad och länkarna nedan hittar du råd och tips som hjälper dej att att förebygga vattenskador.

Checklista för att förebygga vattenskador i ditt hem

Vattenskador är besvärliga och kostsamma, speciellt om du bor bostadsrätt eller villa och är underhållsansvarig. Men många av dem kan förhindras eller begränsas med olika skadeförebyggande åtgärder och rätt utrustning.

  1. WC: Rensa golvbrunnen och håll koll på rörfogar, vägg och golvbekädnadsskarvar samt blandarinfäste.
  2. Kök: Använd diskbänksinsats, stosar på vattenledningar och vitvaru-underlägg. Underlägg och insatser till diskbänk, diskmaskin, kyl och frys är enkla att installera och kan bespara dig från kostsamma reparationer.
  3. Aktieägare i bostadsaktiebolag ansvarar själva för underhåll av lägenheterna. Därför är det bra att besiktiga lägenheten med några års mellanrum.
  4. Med Leakomatic Vattenfelsbrytare kan du enkelt stänga av vattnet när du lämnar hemmet. Det kan också stänga av vid smygande läckage.
  5. Om du har expansionskärl på vinden - kontrollera det regelbundet och byt vid behov.
  6. Om du har ett fritidshus – stäng av och tappa ur vattnet (ur rörsystem, varmvattenberedare och spolcisternen i toaletten) innan sommarstugan lämnas för vintern, så undviker du frostskada. 
  7. Lämna aldrig rinnande vatten utan uppsikt!

Källa: Folksam

Nyttiga länkar