Grilla lagom

Att grilla har blivit en folkrörelse. Under sommaren grillar vi på villatomten, landet, terrassen, i parken och en del också på balkongen. Men varje år orsakar grillning också många olyckor och bränder. Med några enkla råd kan du förhindra flera av dem.

När grillsäsongen drar igång ökar också antalet olyckor. På grund av slarv råkar många ut för brännskador. De bränner sig på själva grillen, men det är också vanligt att man bränner sig på uppflammande tändvätska.

Enkla grilltips

Tänk på att placera grillen på ett stadigt underlag, fritt från allt som är brännbart och inte heller för nära en byggnad eller ett träd. Lågor och glöd kan lätt flamma upp och tända eld på det som är brännbart i närheten. Låt gärna askan vara kvar i kolgrillen. Den kan se ofarlig ut, men det kan ta flera dygn innan den glödande kolen svalnar.

Var försiktig med tändvätskan

Använder du kolgrill och tänder med tändvätska, spruta aldrig tändvätskan direkt på glöden eller öppen låga eftersom en eldslåga kan antända flaskan. Häll istället tändvätskan på den otända kolen och vänta tills vätskan har sugits upp innan du tänder grillen. Ännu säkrare är det om du tänder med en elektrisk tändgaffel.

Kolla gasen

Föredrar du gasolgrill, kom ihåg att inför varje säsong, kontrollera att slangen till gasolflaskan är korrekt ansluten så att det inte börjar läcka gas runt kopplingarna. Ha gärna ett par skyddshandskar i närheten av grillen, så du snabbt kan stänga av gasolen om något händer. Kom också ihåg att stänga av gasolflaskans ventil efter varje grillning.

Det finns tydliga regler hur mycket gasol man får förvara och hur. Du får till exempel ha två gasolflaskor hemma – en som du använder och en i reserv. I villa, radhus och fritidshus får behållarna vara på max 30 liter vardera. I flerfamiljshus får de vara på högst 5 liter vardera och endast förvaras på terrasser eller balkonger. På en öppen balkong eller öppen terrass får en flaska P11 max 30 liter förvaras. På inglasad balkong eller terrass gäller samma regler som inomhus, det vill säga 5 liter.

Engångsgrillen kräver också uppmärksamhet

Engångsgrillar är praktiska, men kräver också en hel del passning. Eftersom den precis som andra grillar blir varm även på utsidan, är det viktigt att underlaget den står på inte är brännbart. Släng den inte i soptunnan förrän du är säker på att den är helt släckt. För att vara på den säkra sidan – häll på minst en liter vatten och låt grillen stå i en timme innan du kastar den.

Kom ihåg 

 • Vilken typ av grill du än använder – se till att det finns vatten i närheten
 • Grilla på ett säkert ställe, långt från brännbart material
 • Använder du tändvätska, se till att vätskan har sugits upp av kolen innan du tänder grillen
 • Om du grillar med gasol är det viktigt att du förvarar och sköter flaskorna på ett bra sätt
 • Är du hemma när du grillar är det bra att ha en 6 kg pulversläckare och en brandfilt i närheten

Gasol – populärt men farligt

Gasol är numera ett populärt sätt att både laga mat, grilla och värma sig. Men gasol är tyngre än luft, så det tar tid för läckande gasol att försvinna.

I dag är spisen i köket ofta kompletterad med en gasoldel. Vi använder gasol för att grilla på balkonger, altaner och uterum. I husvagnar, husbilar och båtar är gasolen också mycket vanlig som värmekälla. Och för att förlänga sommaren skaffar allt fler terrasvärmare. Men, de får bara användas utomhus – inte på inbyggda altaner eller i tält och uterum.´

Varning för läckage

I normalt tillstånd är gasolen luktfri. Det har inneburit många olyckor med allvarliga skador och ibland även dödsfall. Numera har gasol därför tillsatts ett illaluktande ämne som känns redan vid mycket låga koncentrationer. Gasol är mycket brandfarlig. Det händer att det uppstår bränder till följd av att en läckande slang kommer i närheten av en tändande gnista eller tändsticka. Kontrollera därför slangens fästen regelbundet, men också själva slangen genom att böja den och kontrollera att den inte har några sprickor. Det finns också speciella varnare att köpa i detaljhandeln.

Rätt förvaring

Det finns tydliga regler hur mycket gasol man får förvara och hur. Du får till exempel ha två gasolflaskor hemma – en som du använder och en i reserv. I villa, radhus och fritidshus får behållarna vara på max 30 liter vardera. I flerfamiljshus får de vara på högst 5 liter vardera och endast förvaras på terrasser eller balkonger. På en öppen balkong eller öppen terrass får en flaska P11 max 30 liter förvaras. På inglasad balkong eller terrass gäller samma regler som inomhus, det vill säga 5 liter.

Kom ihåg

 • Använder du gasol inomhus eller i fordon/båt, skaffa en läckagevarnare
 • Det är förbjudet att förvara gasolbehållare i vinds- eller källarförråd och flerbilsgarage
 • Du får förvara max två gasolflaskor à 30 liter i villa, radhus eller fritidshus
 • I flerfamiljshus gäller max två flaskor à 5 liter och endast på balkong, terrass etc
 • På en öppen balkong eller öppen terrass får en flaska à 30 liter förvaras., på inglasad balkong eller terrass gäller samma regler som inomhus, det vill säga två flaskor à 5 liter
 • Ha alltid en brandvarnare, en 6 kg pulversläckare och en brandfilt hemma

Så skyddar du ditt hem mot brand (pdf)