Gasbehållare

Gasapparater

Rätt användning och underhåll av gasapparater förebygger olyckor

Gasapparater som inte underhållits, som är defekta eller som använts oaktsamt orsakar årligen kolmonoxidförgiftningar, gasläckage och bränder. Det bästa sättet att förebygga olyckor är att använda apparaterna rätt och se till att serva och underhålla dem. Inför semestersäsongen är det bra att se över och serva gasapparaterna i stugan, husbilen och båten, påminner Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes).

Det går att förebygga gasolyckor genom att använda apparaterna enligt bruksanvisningar och se till att serva dem. Gasapparater behöver tillräckligt med förbränningsluft för att de ska fungera. Därför är det viktigt att inte täppa till ventilationsöppningarna i stugan eller husbilen ens vid kallt väder. Om det inte finns tillräckligt med förbränningsluft, uppstår giftig kolmonoxid. Kolmonoxidförgiftning är den vanligaste dödsorsaken vid gasolyckor. Kolla färgen på gasapparatens låga: gaslågan brinner rent när den är blå och har en blågrön kärna. Om lågan har gula toppar är det tecken på att brännaren inte får tillräckligt med luft.

Gasflaskor utomhus

Med tanke på säkerheten är det viktigt att placera gasapparaterna rätt. Placera inte gasolflaskor nära värmekällor som eldstäder. När det är fråga om små byggnader är det bäst att lämna gasflaskan utomhus. Gasapparater för utomhusbruk får absolut inte användas inomhus.

Kontrollera skicket på gasbehållare och -apparater

Kontrollera regelbundet skicket på apparaterna och att de inte läcker, minst en gång om året. Du kan kontrollera gasslangen genom att böja på den. Om slangen har sprickor är det dags att byta den. Du kan kontrollera att anslutningarna är täta genom att pensla tvållösning på dem. Om det uppstår bubblor, då läcker anslutningarna och de måste bytas. Det är bäst att byta gasslangen ungefär vart femte år och tryckregulatorn vart tionde år.

Om gasapparaten inte fungerar rätt, kontakta omgående ett auktoriserat gasinstallationsföretag. Låt utföra en mer genomgående service vart tredje eller femte år.

Se gärna Tukes filmer (på finska)

Källa: Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)