Frysskador

Undvik frysskador i huset

Sänk inte värmen när du reser bort. Du riskera att få vattenskador och det kan bli både dyrt och besvärligt. Och vissa hus löper större risk för frysskador än andra.

Det kanske finns pengar att spara om du sänker värmen, men jämfört med risken att få rören sönderfrysta är det inte någon god idé. Tipset är att låta värmen vara på och aldrig sänka den under 15 grader.

Om rören går sönder sprutar det i genomsnitt ut cirka 750 liter vatten i timmen vilket betyder att drygt 18 000 liter vatten sprider sig i huset på ett dygn. Det motsvarar en halv villapool. 

Tänk också på att om rören skulle börja läcka för att de har frusit sönder så är vattenläckaget en större miljöbov än att låta värmen vara på i en eller två veckor.

Vissa hus har större risk att drabbas än andra

Det är relativt enkelt att ta reda på om ditt hus har större risk att drabbas. Du bör vara extra vaksam om du bor i en villa där rören ligger oskyddade eller om rören ligger i en yttervägg med bristfällig isolering. För låg temperatur i kombination med att inte spola och använda vattnet när du är borta ökar risken väsentligt för att rören fryser sönder.

Det går att förebygga frysskador

  • I träbjälklag, ytterväggar eller vindsbjälklag ska rören ligga på den sida av isoleringen som är mot bostaden ”den varma sidan”. Om du inte kan se vattenledningarna och är osäker på om de kan bli utsatta för kyla, bör du kontakta en VVS-installatör för råd.
  • När du är ute och reser; stäng av vattnet och ordna med tillsyn. Det är extra viktigt vid risk för köldknäppar.
  • Se till att temperaturen aldrig understiger 15 grader i utrymmen där det finns vattenledningar.
  • Det enklaste sättet att minimera energiförlusterna är att tilläggsisolera och täta dörrar och fönster vid ombyggnad.
  • Även små åtgärder som att dra för gardiner och persienner hjälper till att hålla kvar värmen i huset.

Vanliga orsaker till frysskador

  • Att vi minskar värmen i huset när vi åker på långresor.
  • Då vi bygger om gamla sommarstugor till permanentboende bör man vara extra aktsam. Här ligger ofta gamla rörledningar oskyddade för stark kyla och vind.
  • Många vattenledningar är felaktigt placerade i oisolerade utrymmen, exempelvis i krypgrunder eller vindar efter ombyggnationer. Men även nybyggnationer kan ha inbyggda fel.

Källa: Länsförsäkringar