Brandskydd i fritidshus

Brandvarnare, utrymningsplan och handbrandsläckare är bra att ha i ditt fritidshus.

Brandvarnare

Se till att ditt fritidshus har fungerande brandvarnare och att dessa är rätt placerade. Du bör ha minst en brandvarnare på varje våningsplan. Den bör placeras i eller intill sovrum så du hör om det larmar när du sover. Tänk på att stängda dörrar och störande ljud kan göra det omöjligt att höra en brandvarnare in till varje sovrum. Placera brandvarnare nära köket, där det är vanligt att bränder börjar. Brandvarnaren ska vara CE-märkt och uppfylla standarden SS-EN 14604. Märkningen står på förpackningen. Montera brandvarnaren i taket, enligt leverantörens anvisningar. Testa den
genom att trycka på testknappen minst en gång i månaden samt efter längre bortavaro från fritidshuset.

Utrymning

Det är viktigt att veta hur man snabbt och enkelt tar sig ut om det skulle börja brinna. Gör en utrymningsplan som visar hur ni ska ta er ut. Är huset mer än en våning högt bör man se till att ha en stege att fälla ut för att ta sig ut från övervåningen.

Släckredskap

För fritidshuset, liksom för bostäder i övrigt, rekommenderas en pulversläckare på minst 6 kg och en brandfilt. Med en pulversläckare kan du släcka de flesta typer av mindre bränder som kan uppstå i en bostad, men även om brand skulle uppstå i en bil, båt eller husvagn. En pulversläckare är inte känslig för frysrisk, som till exempel vatten- och skumsläckare. Pulversläckaren ska vara godkänd enligt standarden SS EN 3-7.

En brandfilt är ett bra komplement till en handbrandsläckare. Den kan med fördel användas för att dämpa en brand eller släcka brand i kläder eller i kokkärl. Den ska helst vara i storleken 120x180 cm.

Var försiktig

Tänder du levande ljus, se till att släcka dem innan du lämnar rummet. Många bränder, inte minst under jul- och nyårshelgen, orsakas av kvarglömda ljus. Har du eldstäder som kaminer, kakelugnar eller öppna spisar ska du se till att skorstenen är sotad. När du eldar i den öppna spisen, se till att det inte finns papper eller annat lättantändligt material runt den öppna spisen. En del ved sprätter gnistregn omkring sig som kan orsaka brand. Du bör ha ett spisgaller som skydd mot gnistor. Elda inte med mer bränsle än vad eldstaden är godkänd för.

Elinstallationer

Tänk på att du som ägare ansvarar för elanläggningen och inkopplade elapparater. De måste underhållas för att vara säkra och fungera som avsett. Om du
övertar äldre apparater eller armaturer, låt alltid en fackman kontrollera dem. Ta för vana att kontrollera sladdar, stickproppar, uttag och strömbrytare regelbundet.
Åtgärda fel omgående. Installera jordfelsbrytare för högsta säkerhet. Om du använder el utomhus är en flyttbar jordfelsbrytare enkel att använda och en
billig livförsäkring. En behörig elinstallatör kan kontrollera alla dina elinstallationer och hjälpa till vid nyinstallation.

Larmning

Fritidshus ligger ofta utanför tätbebyggda orter, och räddningsresurser kan ha relativt lång framkörning. Det är också idag betydligt vanligare att endast ha
mobiltelefoni, istället för fasta telefonlinjer. Det man behöver tänka på är att se till att man har god täckning för sitt mobilabonnemang, samt att telefonen är
laddad i händelse av att man måste kalla på ambulans, räddningstjänst eller polis.