Fastbränsleeldning

Höga priser på olja och el samt miljöskäl gör att många fastighetsägare byter till uppvärmning med fastbränsle som till exempel ved, pellets, flis och spannmål. Tyvärr är det inte ovanligt att bränder uppstår i samband med fastbränsleeldning. Det är främst brister i askhantering, oordning i pannrum, hög rökgastemperatur, gnistor från skorsten samt brister i installationen som orsakar skadorna.