Halogenlampor

Halogenlampor i inbyggda spotlights har blivit mycket populärt. De är små, lättplacerade och ger mycket ljus. Men de kan också vara brandfarliga.

Antalet bränder och brandtillbud som orsakas av belysningsarmaturer ökar. En förklaring är att fler och fler använder halogenlampor.

Vad är halogenlampor?

En halogenlampa är en liten, högeffektiv lampa som är fylld med en gas (jod och brom). Det gör att livslängden blir längre än för vanliga glödlampor.
Var finns det halogenlampor?
Från början försågs billamporna med halogenlampor. Sedan har de små armaturerna blivit populära som separata läs- eller arbetsarmaturer, inredningsarmaturer, infälld belysning och olika spotlights.

Montering

Det är viktigt att monteringen följer de anvisningar som finns, eftersom lamporna blir mycket varma. Temperaturen kan bli upp till 250°C och risken är därmed stor för att det kan börja brinna. Infällda armaturer ska som regel förses med speciella skydd i form av ett anpassat plåthölje eller en skyddslåda som minimerar värmestrålningen mot brännbart material ovanför undertaket.

Följ angivna skyddsavstånd mot brännbart material både bakom och framför lampan. Som privatperson får man installera halogenlampor om man ansluter dem med stickpropp till en transformator. Om det däremot är aktuellt med en fast installation måste en behörig elektriker göra det. Om man har en spotlight där belysningen ska riktas ned ska man använda en halogenlampa med inbyggd reflektor. Har man istället en halogenlampa utan reflektor riktas lampans värme uppåt. Förutom att välja rätt sorts halogenlampa är det också viktigt att ventilationen vid lamporna är god.

Lampbyte

När lampan ska bytas är det oerhört viktigt att man byter till rätt lampa. Det kräver stor noggrannhet, eftersom det finns förvillande lika ljuskällor med väldigt olika egenskaper. Kontrollera vilken spänning (V), lampeffekt (W) och lampsockel du ska ha. Om det är en reflektorlampa du behöver måste du även kontrollera om det är en kalljusreflektor, som riktar den mesta värmen framåt. Slutligen tar du reda på fabrikantbeteckningen. En felaktig ljuskälla kan orsaka brand. Sätt tillbaka eventuellt skyddsglas och skyddsgaller.

Förebygg brand

Du kan förebygga brand genom att endast använda takmaterial som är tändskyddat, till exempel gipsskivor. Se också till att träkonstruktioner ovanför undertaket är på behörigt avstånd från armaturen. Använd ett anpassat plåthölje eller en skyddslåda.