Reparation av skorstenar

Det finns många orsaker varför det uppstår skador på en skorsten. Orsakerna kan delas in i inre och yttre påverkan. Inre påverkan är när rökgaserna påverkar rökkanalens väggar vilket kan bero på fuktiga eller heta rökgaser eller en sotbrand.

Skadorna kan delas in i två kategorier:

  • Otäta rökkanaler
  • Utförande som leder till för höga temperaturer.

När du ska låta reparera en skorsten är det viktigt att ta reda på orsaken till skadan och välja en reparationsmetod som är lämplig för den fortsatta eldningen. Reparationen bör utföras med produkter som är typgodkända eller på annat sätt certifierade. Vissa får endast användas som kondensförebyggande åtgärd. Andra får inte användas om rökgastemperaturen är för hög.