Brandsäkra ditt hem redan idag

En brand inomhus kan på bara några minuter övertända bostaden helt. Därför är det viktigt att du gör vad du kan för att (motverka) förhindra att brand överhuvudtaget uppstår. En billig och bra livvakt är en brandvarnare. Det är (också) lag på att brandvarnare måste finnas i (bostadshus och -lägenheter) varje bostad, även fritidsbostäder. Minimikravet är en brandvarnare per våningsplan och placerade så att sovande personer väcks av alarmsignalen vilket innebär att det ofta behövs flera i egnahemshus. Läs mer om brandvarnare här

Gör dej också förtrogen med hur brandfiltar och handbrandsläckare skall användas, det kan vara till stor nytta då olyckan är framme. Brandfilt är något vi alltid rekommenderar, minst en i varje bostad. Läs mer om branfiltar här

Handbrandsläckare är väldigt effektiva som första insats och borde finnas i varje bostadshus. Läs mer om brandsläckare här

Har du långt till närmaste brandkår kanske det är bra att utöver detta ytterligare se komplettera ditt brandskydd och din släckutrustning. När du lämnar hemmet, ta som vana att alltid kontrollera att du inte glömt något "på" t.ex. levande ljus, spisplattor och strykjärn. Lämna heller aldrig diskmaskinen eller tvättmaskinen utan tillsyn då den är i gång.

Checklista för att göra ditt hem brandsäkert

 • En brandvarnare är en billig livförsäkring. Vi rekommenderar minst en varnare per våning, helst en per 60 kvadratmeter.
 • Se till att alltid ha minst en pulversläckare i bostaden.Vi rekommenderar en 6 kilos pulversläckare.
 • En brandfilt är ett bra komplement till brandsläckare. Med den kan du kväva mindre bränder i kläder, möbler och på spisen.
 • Om du bor i ett flervåningshus är det bra att ha alternativa utvägar. Med en brandstege minimerar du risken att sitta fast ”bakom” elden.
 • En spisvakt stänger av spisen innan branden uppstår. Det består dels av en timer-enhet, dels av ett övervakningsskydd, antingen en rökdetektor, ett överhettningsskydd eller en rörelsedetektor.

Minska risken för köksbränder

Många bränder börjar på spisen. Att något står och kokar torrt är en vanlig brandorsak. Fett och oljor kan börja brinna när temperaturen blir för hög. Dessutom är köket en plats där vi har mycket elektrisk utrustning som också utgör en risk. Här är några saker du kan göra för att se till att branden inte bryter ut hemma hos dig.

 1. Lämna inte något på spisen när du går ut från köket. 
 2. Håll köksfläkten så ren som möjligt för att minska brandfaran. Tänk på att rengöra fett- och kolfilter
 3. Investera i automatisk övervakning av spisen, en så kallad spisvakt som stänger av spisen innan en brandfarlig situation uppstår.
 4. Skaffa en timer till hushållsapparaterna. 
 5. Damma av både kyl och frys minst en gång om året. 
 6. Låt inte torktumlare, tvätt- eller diskmaskin vara på när du går hemifrån
 7. Torka aldrig kläder på element eller bastuaggregat. 
 8. Ta för vana att dra ut stickkontakten när du använt brödrosten och strykjärnet. 

Minska risken för elbränder 

En orsak till att antalet bränder i hemmet ökar, är att vi har så mycket elektronik omkring oss. Det finns flera saker du kan göra för att minska risken för elbränder.

 1. Ersätt skarvsladdar med fast installation så får du ökad säkerhet.
 2. Låt inte tv, stereo med mera stå i stand by-läge. Stäng istället av med strömbrytare.
 3. Installera en jordfelsbrytare. Den känner summan av alla läckströmmar inklusive felströmmar
 4. Montera helst flera jordfelsbrytare i elcentralen för att undvika att den löser ut vid normal användning.
 5. Elinstallation, datorer och annan hemelektronik bör skyddas med åskskydd fast installerat vid mätarskåp eller elcentral.

Brandsäkra belysningen 

Lysrörsarmaturer, halogenlampor och vanliga glödlampor kan alla starta bränder. Här är vad du bör tänka på för att minska riskerna.

 1. Byt ut blinkande lysrör. När lysröret inte tänds utan börjar blinka blir delar av armaturen överbelastad med upphettning som följd. 
 2. En halogenlampa kan komma upp i 200–250 grader. Om du vill ha halogenlampor i en fast installation, måste de installeras av en behörig elektriker. Om lamporna har vanlig stickkontakt är det tillåtet att utföra arbetet själv
 3. Infällda spotlights kan ge en temperatur på över 500 grader om det inte finns luftväxling. Det är mer än nog för att antända trä och annat brännbart. Installation av spotlights ska alltid utföras av behörig elektriker. 
 4. Montera helst flera jordfelsbrytare i elcentralen för att undvika att den löser ut vid normal användning.
 5. Elinstallation, datorer och annan hemelektronik bör skyddas med åskskydd fast installerat vid mätarskåp eller elcentral.

För dig som bor i flerfamiljshus 

Brand i trapphus kan orsakas av slarv eller skadegörelse. Det är allvarligt eftersom trapphuset är en utrymningsväg.

 1. Håll rent från brännbart material som barnvagnar, tidningar och kartonger i trapphuset. 
 2. Håll vind, källare och garage låsta. Det minskar risken för anlagda bränder.  
 3. Brinner det i din lägenhet – ta dig ut och stäng dörren efter dig. Då sprider sig inte branden och den giftiga röken ut i trapphuset lika fort. 
 4. Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus! Brinner det hos någon annan och trapphuset är rökfyllt – stanna i din lägenhet och larma 112

Om du har eldstad i hemmet 

Har du vedkamin, öppen spis, eller kakelugn? Den skapar trivsel och värme men kan också vara en brandfara. Det här är vad du bör tänka på för att minska riskerna och elda säkert.

 1. En eldstad är till för att värma just det utrymme där den är placerad. Där ska du inte elda för mycket och för länge. Normalt ska du bara elda 2 – 4 kilo ved per gång. 
 2. Golvytan under eldstaden måste vara av brandhärdigt material.
 3. Den heta röken måste kunna transporteras bort på ett säkert sätt. Om du eldar med ved måste den vara riktigt torr. Fuktig ved avger tjära som fastnar i skorsten och kamin. Även pellets och briketter ska vara riktigt torra
 4. Tilluftskanalen ska vara dimensionerad så att den ger tillräcklig luftmängd i förhållande till förbränningen.
 5. Glödrester kan finnas kvar i aska i flera dygn. Skaffa därför en askhink i plåt, med ett tättslutande lock och ställ den på ett brandhärdigt material. 
 6. Ett gnistgaller skyddar mot hoppande gnistor som kan antända golv och mattor
 7. Om du eldar med gasol, se till att den förvaras på ett brandsäkert sätt.
 8. Om du använder eldstaden som primär värmekälla bör den sotas varje år. Använder du den som sekundär värmekälla räcker det med vart fjärde år.

Att tänka på när du grillar 

Att grilla hör sommaren till men tänk på att göra det på ett säkert sätt. 

 1. Placera grillen så att den inte står nära en husvägg, staket eller plank som kan fatta eld. 
 2. Använd bara grillkol eller briketter till matgrillning.  
 3. Tänd grillen med eltändare som ansluts med jordfelsbrytare. Använder du tändvätska ska den sprutas på cirka tio minuter innan man tänder grillen. 
 4. Använd bara tändvätska som är gjord för grillning. Använd aldrig T-sprit till grillen. Det är livsfarligt, eftersom flaskan kan explodera.
 5. Om du använder gasolkök, se till att det finns luftintag i rummet du använder utrustningen.

Källa: Folksam

Nyttiga länkar