Pulversläckare

Brandsläckare

Ha alltid ha minst en pulversläckare i bostaden

Den bästa släckutrustningen är en brandsläckare och en brandfilt. Rätt placerad är brandsläckaren snabbare att ta fram och ger ett snabbare släckresultat än till exempel en vattenslang som är svår att dra inomhus.

Vi rekommenderar:

En 6 kg pulversläckare i klassen EN3-43A233BC. Den klarar olika typer av bränder och kan också användas mot elektrisk strömförande utrustning.

Det finns mindre pulversläckare som är bra att ha som komplement och det kan ur hanteringssynpunkt vara bättre att ha två mindre släckare istället för en stor.

Många kan ha svårt att lyfta en släckare på 6 kg och då är det bättre att ha en mindre för att nå fram till en eventuell brand.

Om du har fritidshus, båt, bil eller husvagn, se till att ha en brandsläckare och/eller brandfilt där också. 

Placering i hushållet

En brandsläckare ska placeras centralt och lättåtkomligt, gärna nära ytterdörren. Placeringen gör också att det snabbt går att bistå grannen vid behov.

Om du investerar i ytterligare släckare så är rekommenderad placering i eller nära sovrummet och i köket.

Skötsel, livslängd och omladdning

En handbrandsläckare kan bli 15-20 år gammal och fortfarande fungera om den placeras torrt. Tryckladdad släckare har en mätare som visar trycket. Står visaren på grönt ska den vara okej.

Knacka försiktigt på mätarglaset för att se att visarna inte har fastnat. Så fort man har använt en släckare ska den laddas om. Se i Gula Sidorna under Brandsläckarservice på Åland efter brandredskapsföretag som kan hjälpa dig med omladdningen.

Kontrollera innan du laddar om den gamla vad priset är för en ny då det kanske är billigare att köpa en ny. Den gamla släckaren rekommenderar vi att du lämnar in på återvinningscentral.

Pulversläckare kan man lägga mot örat och vända på den så hör man om pulvret ”rinner” i den. Då är den okej. Vi rekommenderar att du kontrollerar brandsläckaren vartannat år.

Olika släckmedel för olika användningsområden

  • Pulver – det vanligaste släckmedlet. Det släcker de flesta brandtyper och har hög släckeffekt. Nackdelen är att pulver försämrar sikten och i vissa miljöer är svårsanerat. Speciella pulversorter för BC och metallbränder D finns
  • Skum – vatten med inblandad skumvätska släcker effektivt brand i fibrösa ämnen och brinnande vätskor. Skum har begränsad effekt mot rinnande vätskor eller gaser. Skumvätska fryser vid minusgrader och bör normalt inte placeras utomhus vid kyla. Vissa typer av skum kan förses med frostskydd
  • Koldioxid (kolsyra) – enda rena släckmedlet som förgasas och avdunstar efter släckning utan att lämna några rester. För känsliga maskiner och elektrisk utrustning kan koldioxid vara det mest lämpliga. Är även avsett för brand i vätskor, plaster och släcker inte brand i trä, papper eller tyg. Nackdelar är att släckaren har relativt kort kastlängd. Strålens räckvidd är 1-3 meter och gasen blåser lätt bort utomhus. Den lämpar sig därför bäst för användning inomhus
  • Vätska för fettbrand (Släckvätska) – består av en kaliumbaserad saltlösning med hög släckeffekt mot brand i matolja och fett. Vätskan hindrar effektivt återantändning vid brand i olja och fett

Effektivitetsklassning

Brandsläckare klassas enligt en europeisk standard, SS EN3. En bokstavskod anger mot vilka brandtyper släckaren är lämplig. Hur effektiv släckaren är anges av en sifferkod.

Ju högre effektklass (siffra) desto effektivare släckare. Effektivitetsklassningen erhålls efter provning av släckeffekten mot standardiserade provbränder.

Brandtyp Effektklass
(max-min)
Brännbart ämne
A 5 - 55 Fiberlösa ämnen glödbränder t.ex. trä, papper, tyg
B 21 - 233 Vätskebränder t.ex.bensin, olja, plaster, lack, syntetmaterial
C n/a Gasbränder t.ex. gasol
D n/a Metallbränder
F 5 - 75 Matfett, matolja

Exempel:

En 12 kg pulversläckare med effektklass 55A 233B C klarar alla de vanliga brandtyperna och släcker största provbålet i respektive effektklass.

En vattensläckare med effektklass 13A klarar endast brand i fibrösa ämnen (brandtyp A) och effektklassen är relativt låg.