Åska

Det finns några relativt enkla sätt att minska skador vid ett åskoväder.

Åska orsakar ofta skador på elkablar, elektronik såsom fast och bärbar telefon, dator, modem, TV och digitalbox. På vitvaror som kyl och frys och på själva byggnaden om det börjar brinna. Om blixten slår ner kan det också bli skador som upptäcks långt senare, till exempel när man slår på elen för att börja värma upp sommarhuset framåt hösten.

Det är ganska enkelt att förebygga de vanligaste skadorna som ett åskväder kan leda till.

Förebygg åskskador så här:

  • Installera åskskydd mot så kallade inledningsskador
  • Installera överspänningsskydd som skyddar elnätet när det startas efter ett avbrott
  • Se till att ha en fungerande jordfelsbrytare
  • Se till att ha fungerande brandvarnare och brandsläckare
  • Dra ur sladdar på elektroniska saker som dator, Tv, modem och telefon

Om du misstänker att åskan slagit ner, tänk på detta:

  • Kontrollera alla utrymmen i huset flera gånger under första dygnet så att brand inte utvecklas. Titta, lukta och lyssna. Var observant.
  • Kontrollera att alla elanslutna apparater och maskiner fungerar. Om inte, kontakta reparatör för undersökning
  • Om du bytt eller återställt säkring och den bryter igen ska du kontakta en behörig elinstallatör