Låser arbetsbod

Verktyg och arbetsredskap

Försäkringen omfattar också hyrda och lånade arbetsverktyg och redskap till ett maximalt belopp om 10.000 euro.

Observera att särskilda säkerhetsföreskrifter och aktsamhetskrav gäller.