Talka

Försäkringen gäller för 5 personer som utan lön hjälper dig med husbygget, till exempel målningsarbeten.

Försäkringen har ingen självrisk.